Sessie: evaluatie Agile Scrum bij projecten binnen het Ministerie van EZ

Sessie: evaluatie Agile Scrum bij projecten binnen het Ministerie van [...]