Evaluatie Agile Scrum bij projecten binnen het Ministerie van EZ

Quintor Groningen Op 20 november vond bij Quintor de evaluatiesessie 'Agile/Scrum bij projecten binnen het ministerie van [...]