Chaos Engineering

Er kunnen foutjes zitten in jouw eigen product, de libraries die je gebruikt, het besturingsysteem waar het op draait of zelfs de hardware. Niet dat het dan per se extreem onbetrouwbaar is, maar die risico’s zijn er altijd. Daarom is het altijd erg belangrijk om na te denken over “Wat als het niet goed gaat? Wat dan?” Dit kan op verschillende niveaus, bijvoorbeeld op infrastructuur niveau. Wat als er bepaalde services down zijn, wat dan? Dat laatste is waar we in deze opdracht naar gaan kijken. Je hebt tooling om services uit te schakelen op een onvoorspelbare manier om dan te kijken wat er gebeurt in je infrastructuur. Wat werkt nog, wat gaat er fout?

Chaos Engineering2023-06-20T13:55:04+01:00

Tracing

Software ontwikkelen en draaien is een complex proces. Zeker grote organisaties hebben veel verschillende onderdelen draaien. Het kan dan erg lastig worden om belangrijke flows te volgen en de performance te monitoren. Er zijn tools die ‘tracing’ en ‘application performance monitoring’ bieden, waarbij je berichten door je hele infrastructuur kan volgen en kan meten hoe snel functies of database queries worden uitgevoerd. Deze informatie is dan weer terug te vinden in dashboards. Een bekende, populaire tool hiervoor is Dynatrace, maar we zijn erg nieuwsgierig naar wat voor alternatieven er nog meer zijn en welke optie het beste past bij Quintor. En dit is waar jij komt helpen!

Tracing2023-06-20T13:55:23+01:00

ArchUnit + JMolecules voor Architectuur validatie

Als alles werkt betekent het niet per se dat je software ook echt goed is. Je hebt wel tools, zoals SonarQube, die door middel van statische code analyse de kwaliteit van de code bepalen, maar die is niet bekend met specifieke regels voor jouw applicatie. Deze dingen kan je verifiëren met tools zoals ArchUnit en JMolecules. Dit zijn namelijk tools om je architectuur expliciet te noemen in je code en om deze weer te verifiëren. Oftewel, je kan testen of je code voldoet aan de afgesproken structuur en als dat niet zo is, dan faalt het bouwen. Zo kunnen fouten op dit gebied ook niet zomaar er tussendoor glippen en houd je in theorie je project op de lange termijn goed gestructureerd.

ArchUnit + JMolecules voor Architectuur validatie2023-06-20T13:55:45+01:00

AI integratie

Artificial Intelligence is ontzettend complex. Quintor legt zelf geen focus op AI en zullen het dan ook niet snel zelf als dienst leveren. Gelukkig zijn er wel veel andere organisaties die hele sterke AI’s maken! Wij zijn nieuwsgierig naar de mogelijke toepassingen van deze AI’s. Zouden we ze bijvoorbeeld aan DUO kunnen voorstellen om vragen over de studiefinanciering te beantwoorden? Zo ja, hoe integreer of koppel je zoiets en wat voor kosten zitten daar aan verbonden?

AI integratie2023-06-20T13:56:04+01:00

Debezium

Alles moet snel, sneller, snelst. Veel organisaties willen allemaal zo snel mogelijk data verwerken en op veranderingen reageren. Ze willen vaak reactive zijn. Maar niet alle databasesystemen zijn hier voor geoptimaliseerd. SQL databases zijn bijvoorbeeld erg populair vanwege hun betrouwbaarheid en data integriteit. Echter zijn het niet de snelste of meest reactive soort databases. Een manier om dit toch te ondersteunen is Debezium. Dit is een soort ‘schil’ om een database heen die alle acties (zoals het toevoegen of wijzigen van data) in de gaten houdt, waar andere applicaties dan direct op kunnen reageren.

Debezium2023-06-20T13:56:29+01:00

Formele verificatie in de praktijk

Talen zoals Agda, Idris en Lean bieden mogelijkheden om formeel geverifieerde code te schrijven. Binnen Quintor is de vraag of dit een mogelijkheid biedt om software te schrijven die minder gevoelig is voor bugs. In deze opdracht zoek je uit welke van deze soort oplossingen het meest kansrijk is voor Quintor om impact te maken in de praktijk en ontwikkel je een proof-of-concept van een bank-applicatie, waarbij je verschillende business-regels verwerkt.

Formele verificatie in de praktijk2023-06-20T13:56:52+01:00

Authenticatie zonder wachtwoord

In deze opdracht ga je kijken naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van authenticatie. Kunnen we zonder wachtwoorden werken? Hoe ziet dat er uit? Is dat werkbaar voor de gemiddelde gebruiker? Zo nee, wat is er nog meer?

Authenticatie zonder wachtwoord2023-06-20T13:57:12+01:00

Betrouwbaar meetgegevens verzamelen met low energy devices

Onderzoek welke standaard Low Energy oplossingen een alternatief kunnen vormen voor het langdurig en betrouwbaar vergaren van meetgegevens voor diergedrag onderzoek. Belangrijk aspect is het tijdelijk opslaan van meetgegevens totdat de data is overgedragen aan een centrale data opslag punt wanneer het dier weer in het bereik van het draadloze netwerk is.

Betrouwbaar meetgegevens verzamelen met low energy devices2023-09-18T08:03:57+01:00

Qwik

Qwik is een frontend framework dat O(1) laadtijd belooft, oftewel, dat de laadtijd van je applicatie altijd hetzelfde is, ongeacht de grootte ervan. Dit komt omdat Qwik alle JavaScript pas downloadt zodra het nodig is, in plaats van bij het laden van de pagina. Aan jou de vraag om te onderzoeken of Qwik zijn claims waar maakt en hoe praktisch het is om er mee te ontwikkelen.

Qwik2023-06-20T13:58:04+01:00

IPFS resilience

De InterPlanetary FileSystem (IPFS) belooft hoge resiliency voor websites. Realiseer een frontend gehost door IPFS en evalueer of deze hoge load aan kan.

IPFS resilience2023-06-20T13:58:26+01:00