Quintor heeft meegedongen in de aanbesteding Inhuur ICT, Realisatieopdrachten en Matchmaking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Op 25 januari j.l. ontvingen we het bericht dat de opdracht van deze Europese aanbesteding definitief gegund is aan onder meer onze combinatie met Yacht. Quintor is hier blij mee en trots op, omdat dit de eerste grote aanbesteding is waarin Quintor als één van de preferred suppliers is geselecteerd.

Quintor zal in de combinatie met name realisatieopdrachten voor een aantal onderdelen van OCW gaan uitvoeren. Onder de aanbesteding vallen het Bestuursdepartement (BD) en twee agentschappen, twee Rijksdiensten, drie adviesraden en twee inspecties.

  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Nationaal Archief (NA)
  • Instituut Collectie Nederland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
  • Adviesraad voor Wetenschap- en Technologiebeleid (AWT), de Raad voor Cultuur (RVC) en de Onderwijsraad (OR)
  • Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en de Erfgoedinspectie (EGI)