Johan Tillema, Chief Executive Officer

In oktober 2005 hebben we Quintor opgericht. Sindsdien is het snel gegaan. We groeiden van vier naar 170 medewerkers en beschikken over vestigingen in Groningen, Amersfoort, Den Haag en Den Bosch. Maar bovenal heeft Quintor zich ontwikkeld tot een toonaangevend bedrijf in professionalisering van softwareontwikkeling binnen grote organisaties. De afgelopen jaren hebben we vooral naam gemaakt door het succesvol afronden van omvangrijke en complexe enterprise projecten. En dat blijven we uiteraard onverminderd doen.

Ons succes is gestoeld op drie pijlers: techniek en architectuur, een hoogwaardige ontwikkelstraat en het Agile/Scrum proces. Het proces helpt ons om de goede dingen te doen, de architectuur en de ontwikkelstraat helpen ons om de dingen goed te doen. Maar ook helpt het proces ons om het ontwikkelen van goed werkende software binnen de tijd en het budget te houden.

‘Onze ambitie:
professionaliseren van software development.’

Al onze kennis en expertise hebben we gebundeld in de Quintor Software Factory. Het is een hoogwaardig platform van tooling, standaarden en best practices, dat tevens een complete oplossing biedt voor het managen en hosten van Scrum projecten. Op basis hiervan hebben we de afgelopen jaren talrijke Java klanten geholpen bij het maken van een grote professionaliseringsslag.

Onze klanten schakelen Quintor in eerste instantie vaak in vanwege de expertise op het gebied van Java en .NET, zowel op architectuurgebied als bij het ontwikkelen van systemen. Vaak blijkt dat wij onze klanten ook kunnen helpen bij de invoering van een efficiënter proces voor softwareontwikkeling. Wij introduceren en implementeren dan het scrum-proces. Dit zorgt ervoor dat de klant in controle komt, dagelijks betrokken is en er in korte iteraties werkende software wordt opgeleverd, waardoor we kunnen anticiperen op een veranderende klantvraag. Ook wordt door de invoering van het scrum-proces duidelijk waar knelpunten liggen in de software ontwikkelstraat. Hierdoor ontstaat op een natuurlijke wijze behoefte aan onze dienstverlening op dit gebied. Samen met de IT-afdeling kijken we hoe we de interne softwareontwikkelstraat kunnen professionaliseren. Veelal leidt dit tot de invoering van concepten zoals continuous integration, daily deployment, geautomatiseerd testen en geautomatiseerde kwaliteitscontroles.
Onder meer bij opdrachtgevers als DUO, het CJIB, ABN AMRO, Achmea, AEGON en het ministerie van Economische Zaken hebben we bewezen dat onze aanpak leidt tot aansprekende resultaten.

Mobiele toepassingen zijn bezig aan een onstuitbare opmars. En dus behoort naast Java en .NET ook mobile development tot de kerncompetenties van Quintor. In ons Mobile development center beschikken we over alle technieken, hardware en processen om apps op een efficiënte manier te ontwikkelen.

Onze focus ligt ook hier op de voor enterprise organisaties relevante zaken: architectuur, ontwikkelstraat en een op appontwikkeling toegesneden proces. In de kern is het voor zowel Quintor als onze enterprise klanten business
as usual. Ook app-ontwikkeling vraagt tenslotte om een professionele en doordachte aanpak. Vanuit die gedachte bieden we mobiele oplossingen die naadloos aansluiten op de werkprocessen van organisaties en die op een zinvolle manier zijn geïntegreerd in hun bestaande IT-landschap. Resultaat: kostenbesparing, kwaliteitsverhoging en hogere efficiëntie.