Automate everything

In het recente verleden werden software en infrastructuur nog weleens als gescheiden werelden gezien. Hoe anders is dat tegenwoordig. Sinds de opkomst van cloud- en containertechnologie is zo’n kloof nagenoeg ondenkbaar. Zeker wanneer er complexe en schaalbare platformen moeten worden ontworpen en gebouwd.

Meer en meer worden softwareontwikkelaars nauw betrokken bij het inrichten, beheren en onderhouden van infrastructuren. Maar is dat in het cloud-native tijdperk nu wel zo efficiënt? Niet echt, vinden we bij Quintor. Door de toenemende complexiteit zijn met name alle randzaken vaak te tijdrovend. Vandaar dat we ons al in een vroeg stadium zijn gaan bezighouden met platform engineering, net als security een inmiddels snelgroeiende discipline binnen Quintor.

In essentie fungeren onze platform engineers als een soort verbindingspunt tussen de business en de software ontwikkelteams. Enerzijds staan ze op elk gewenst moment in contact met de business. Waar en wanneer is er behoefte aan een bepaalde functionaliteit? En hoe kunnen we daar slim op anticiperen? Anderzijds ondersteunen ze ontwikkelteams met schaalbare services, tools en geautomatiseerde processen om zo de levering van applicaties te stroomlijnen en te versnellen.

Platform engineering heeft dus als doel om het werk van softwareontwikkelaars te optimaliseren en daarmee hun productiviteit te verhogen. Platform engineers zorgen ervoor dat de ontwikkelaars beschikken over de best mogelijke ontwikkel-, test-, en acceptatieomgevingen. Met vanzelfsprekend volop aandacht voor site reliability management. Je wilt er immers op kunnen vertrouwen dat de software onder alle omstandigheden stabiel en veilig is en vooral ook blijft.

Natuurlijk, onze platform engineers hoef je niets te vertellen over hoe een infrastructuur moet worden uitgerold. Inclusief netwerk, virtualisatie, provisioning, webservices en containerplatformen. Tegelijkertijd kent ook softwareontwikkeling voor hen nauwelijks nog geheimen. Ze weten hoe software werkt en hoe je de technische wensen van ontwikkelaars moet vertalen naar een goed werkend platform.

Sterker nog, alles wat de platform engineers van Quintor doen, doen ze met de mindset van een ontwikkelaar. Zonder daarbij de businesswensen en de security-eisen uit het oog te verliezen. Ze begrijpen dat een ontwikkelaar zich liever niet bezighoudt met bijvoorbeeld het inrichten en onderhouden van gegevensopslag. En dat er continu inzicht wordt verwacht in hoe de software zich op het platform gedraagt. Met andere woorden: ze kennen het belang van een platform waarbij nadrukkelijk rekening is gehouden met aspecten als ketenmonitoring, centrale logging en geautomatiseerde uitrol.