Security vraagt om bewustwording én een juiste mindset

Het belang van security in een enterprise omgeving is evident. Cyberaanvallen liggen voortdurend op de loer en worden bovendien steeds verfijnder. Niet zelden met grote gevolgen voor organisaties en hun stakeholders.

Maar wat is nu precies nodig om beveiligingsrisico’s te identificeren en te minimaliseren? Een vraag waar een toenemend aantal organisaties zichtbaar mee worstelt. Eenvoudigweg omdat het bouwen van veilige applicaties en infrastructuren een breed spectrum aan technologieën en tooling beslaat. En ja, dat maakt het bepalen, implementeren en monitoren van beveiligingsmaatregelen knap lastig.
Security is een snelgroeiende discipline binnen Quintor. Logisch, we helpen opdrachtgevers immers met het professionaliseren van softwareontwikkeling. Meer dan ooit spelen het afleveren van veilige code en het uitvoeren van geautomatiseerde beveiligingstesten daarbij een cruciale rol. Sterker nog, security moet in elke fase van het ontwikkelingsproces optimaal worden geborgd. En in de periode daarna, uiteraard. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het vraagt van alle betrokkenen binnen een organisatie om security awareness en de daarbij behorende mindset.
Vandaar dat het creëren van bewustwording voor Quintor te allen tijde voorop staat. Wat zijn mogelijke risico’s en hun impact? Moeten we er iets mee of zijn de bedreigingen aanvaardbaar? Wat zijn de gewenste maatregelen en waarom? We proberen, met andere woorden, op zowel tactisch als operationeel niveau op elk relevant moment te verduidelijken waarom en wanneer een specifieke beveiligingsoplossing wel of niet noodzakelijk is.

Van bewustwording tot implementatie en monitoring

Onze security engineers adviseren en implementeren binnen ieder niveau tussen infrastructuur en front-end applicatie. Ze zien vroegtijdig waar eventuele kwetsbaarheden zich bevinden en komen minstens zo snel met passende methoden en technieken om risico’s te analyseren en te beheersen. In de wetenschap dat de beste oplossing per potentieel beveiligingsprobleem varieert. En dus beschikken ze over gedegen ervaring met technieken op gebieden als pentesting, logging en auditing, hardening, alerting, CI/CD, infra architectuur, secrets management en secure coding.

Maar ook hebben de security engineers van Quintor kennis van softwareontwikkeling. Inderdaad, dat heeft in security projecten nogal wat voordelen. Het stelt hen bijvoorbeeld in staat om bij opdrachtgevers een brugfunctie te vervullen tussen de security – en de development teams. Enerzijds weten ze beleid, richtlijnen en wet- en regelgeving helder te vertalen naar beveiligingsoplossingen. Anderzijds kunnen de security engineers zich goed inleven in de wensen en eisen van developers. Ze kijken mee, denken mee en bieden waar nodig ondersteuning. Zo houden ze controle op de IT-infrastructuur en hebben ze tegelijkertijd continu inzicht in het security-technisch welzijn van de omgeving. Exact waar het opdrachtgevers om te doen is.

Onze security engineers adviseren en implementeren binnen ieder niveau tussen infrastructuur en front-end applicatie. Pentesting, logging, auditing en monitoring,  secrets management en encryptie zijn hier enkele sleutelwoorden, maar ook bewustwording binnen de organisatie staat hoog in het vaandel.