window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-24940512-1');

Calculation Engine Dashboard

Tegenwoordig maken wij vaker een calculation engine voor onze klanten, waarbij na een aantal stappen de output in een boomstructuur terecht komt waarbij elke node een stukje van de overkoepelende berekening is. Bij erg grote calculaties kan het toch lastig zijn om het overzicht te behouden.

Calculation Engine Dashboard2021-10-15T15:42:16+01:00

Werkplek reserveringssysteem

Er is helaas niet genoeg plek op onze kantoren om iedereen een plek te geven. Om dit potentiële probleem op te lossen, willen wij graag een applicatie om en plek of een vlek (een groep van plekken voor een team) oftewel een vleq te reserveren. Wij willen graag dat jij een full stack applicatie voor (frontend en backend) voor ons ontwikkelt.

Werkplek reserveringssysteem2021-10-08T12:12:52+01:00

Projectkwaliteit monitoring

Wij zien van jou graag een webapplicatie die wij binnen Quintor kunnen gebruiken om de kwaliteit van projecten te meten. Teams kunnen hier dan instellen hoe zij hun project uitvoeren, waarna jouw applicatie het een score geeft en eventuele verbeterpunten. Denk hierbij aan projectmethodiek, de tooling die wordt gebruikt voor de software (zoals GIT) en (performance) monitoring.

Projectkwaliteit monitoring2021-10-08T12:13:18+01:00

Opleidingen overzicht

Nieuwe werknemers krijgen bij Quintor een masterclass van enkele maanden over het domein waar ze zich op focussen. Maar ook daarna bieden we nog opleidingen aan, zij het door ons ontwikkeld of geleverd door een externe partij. We missen nu de inzage in wie welke opleidingen heeft gevolgd en wat de voortgang is per werknemer.

Opleidingen overzicht2021-10-08T12:15:04+01:00

De transitie naar Java 17

Bij Quintor vinden wij het belangrijk om altijd goed op de hoogte te zijn van de veranderingen die onze favoriete technieken doormaken. Maar die veranderingen gaan soms erg snel en het kan lastig zijn om naast het werk ook nog eens alles tot in de details bij te houden. Daarom vragen wij jou om voor ons in het diepe te duiken en uit te zoeken hoe Java in de afgelopen drie jaar veranderd is.

De transitie naar Java 172021-10-08T12:15:18+01:00

Asynchronous Calculation Engine

In een calculation engine voor onze klanten wordt de output wordt omgezet in een boomstructuur waarbij elke node een stukje van de overkoepelende berekening is, waarna de output van die node weer aan de volgende node(s) wordt gegeven. Wij willen graag dat jij voor ons uitzoekt hoe een calculation engine asynchroon uitgevoerd kan worden zodat dit proces efficiënter wordt.

Asynchronous Calculation Engine2021-10-08T12:15:43+01:00

Active Directory Integratie met Elastic Core

De ELK Stack van Elastic biedt tooling om voor het monitoren van je applicaties, zeker als je de betaalde pakketten neemt. Één van de onderdelen in een betaalde variant is Active Directory authenticatie en authorisatie. Een alternatief voor de ELK stack is OpenDistro, die deze functionaliteit wel heeft. Wij willen kijken of wij onze pijlen op ELK gericht houden of dat we mogelijk overstappen naar OpenDistro.

Active Directory Integratie met Elastic Core2021-10-08T12:50:06+01:00

Application Performance Monitoring in Open Distro

Application Performance Monitoring (APM) houdt in dat je tot in detail bijhoudt wat de performance is van verschillende onderdelen van je applicatie, bijvoorbeeld hoelang methodes of functies duren, maar ook de snelheid van queries naar de database. Hiermee kun je echt inzoomen op performance knelpunten in je software om die te verhelpen.

Application Performance Monitoring in Open Distro2021-10-08T12:50:35+01:00

Contract Driven Testing

Code kwaliteit is voor Quintor en haar klanten heel belangrijk. Een van de aspecten wat Quintor altijd meeneemt in het developen van systemen is het maken van end-to-end testen. Hierbij wordt het applicatielandschap volledig gestart en de interactie over verschillende componenten getest, een wijziging op een scherm moet een transactie in de database veroorzaken.

Contract Driven Testing2021-10-08T12:50:56+01:00

Data stream processing

Data is ontzettend belangrijk en waardevol. Hoe waardevol data is hangt er wel van af wanneer je het nodig hebt. Soms is data alleen nuttig in een korte periode nadat het geproduceerd is. Dan moet het op de korte termijn dus verwerkt worden. Om hier mee om te gaan wordt Stream Processing gebruikt, waarbij wordt geluisterd naar databronnen en zodra er nieuwe data wordt geproduceerd het direct verwerkt wordt. Dit is maar een concept en er zijn hier verschillende implementaties voor.

Data stream processing2021-10-08T12:51:20+01:00
Ga naar de bovenkant