‘Overzicht houden in een enterprise backlog met 20.000 issues’

Samenwerking Noord organiseert het tweede Agile congres, het thema van dit congres is ‘Tomorrow’s way of life: from Agile IT to Agile Business’. Ook dit jaar levert Quintor weer een actieve bijdrage in het programma met onder andere presentaties van Jan Willem Omlo, Maurice Sleutjes en Anne Jacobs.

De Backlog challenge-workshop wordt gegeven door Jan Willem Omlo, ‘In den Beginne was er een Product Backlog’. Dat is ongeveer het enige handvat dat Scrum je geeft. In deze workshop ervaren de deelnemers dat het opstellen van een product backlog niet moeilijk hoeft te zijn en niet lang hoeft te duren. Er wordt aangetoond hoe visuele artefacten helpen bij het snel creëren van user stories en de deelnemers worden uitgedaagd om op basis van een gegeven case een start te maken met een zo compleet mogelijke backlog.

Maurice Sleutjes zal samen met Jaap Sterenborg van DUO een presentatie geven met als onderwerp ‘Overzicht houden in een enterprise backlog met 20.000 issues’. DUO werkt aan het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS). Acht teams werken tegelijkertijd aan één backlog met ongeveer 20.000 issues. Door gebruik te maken van de Atlassian producten Jira & Confluence worden dashboards, agile boards, quick filters en slimme koppelingen gemaakt, waardoor medewerkers overzicht houden.

Daarnaast zal Anne Jacobs samen met Bert Reitsma van het CJIB de sessie ‘Lean en Agile Digitaliseren’ verzorgen. Drie jaar geleden is bij het Centraal Justitieel Incassobureau het programma Digitalisering gestart. Het programma is als ‘startup’ neergezet, klein beginnen en resultaat laten zien. Met de Agile Scrum methodiek als aanpak in de teams heeft het programma stap voor stap met succes mijlpalen weten te bereiken. Dit heeft geresulteerd in een Lean en Agile aanpak door het hele programma heen. Met meer dan 40 implementaties alleen dit jaar al, is een kortcyclische innovatiemachine neergezet die inmiddels een aanzienlijk deel van het totale CJIB portfolio voor haar rekening neemt.