De Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) wilde de Registratie Niet-ingezeten (RNI) beter laten aansluiten op de praktijksituatie bij de RNI-loketten. Samen met Quintor is een online inschrijfformulier ontwikkeld dat minder foutgevoelig is en tegelijk zorgt voor een enorme tijdswinst.

Oktober 2023. Marte ten Dam kan een tevreden glimlach niet onderdrukken. De projectleider van RvIG kreeg zojuist het bericht dat het online inschrijfformulier, waaraan Quintor heeft meegewerkt, over alle 19 RNI-loketten wordt uitgerold. Helemaal onverwacht kwam de boodschap niet. Naast een kwaliteitsverbetering zorgt de applicatie immers voor een versnelling van het inschrijfproces van personen in de RNI. En ja, dat was precies de opdracht die het team van Quintor had meekregen.

In de RNI, dat door RvIG wordt beheerd, staan de persoonsgegevens van mensen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Ook mensen die korter dan vier maanden in Nederland verblijven kunnen zich in de RNI inschrijven om een burgerservicenummer (BSN) te ontvangen. ‘Tot voor kort werden de gegevens op papier ingevuld en bij één van de loketten handmatig overgenomen’, beschrijft Marte de oude situatie. ‘Nee, dat is nu niet bepaald efficiënt. Vandaar dat we graag een digitale oplossing wilden, waarmee mensen zelf online de voorschrijving kunnen doen. Zodra ze zich bij een loket melden, kunnen alle relevante gegevens automatisch worden overgenomen.’

Uitdagingen
Bij de start van het project werd duidelijk dat er bij RvIG behoefte was aan extra ontwikkelcapaciteit. Het realiseren van zo’n online inschrijfformulier brengt namelijk nogal wat uitdagingen met zich mee. Want hoe zorg je ervoor dat de gevraagde identiteitsgegevens op de best mogelijke manier zijn beveiligd? En hoe geef je de gebruikers het vertrouwen dat er op een juiste manier met hun data wordt omgegaan? ‘Via de inhuurmantel van DICTU, één van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid, is een clusteraanvraag uitgezet voor twee ontwikkelteams met aantoonbare ervaring in het ontwerpen en realiseren van ketenbrede oplossingen’, vertelt Marte. ‘Quintor liet bij de intake meteen een hoog niveau zien en heeft uiteindelijk ook één van de teams geleverd.’

Compleet team
Naast developers werden aan het team ook een tester, een Scrum Master en een analist toegevoegd. Simpelweg omdat er zo een compleet team ontstaat dat gedurende het project nagenoeg volledig zelfstandig kan opereren. ‘Dat heeft goed uitgepakt’, onderstreept Marte. ‘Elk vraagstuk dat we bij het team neerlegden werd direct opgepakt, om niet veel later met een weldoordachte oplossing of oplossingsrichting te komen. Vaak hadden de Quintorianen zelfs al een Proof of Concept van hun ideeën gereed. In die proactieve houding bij het uitwerken van oplossingen schuilt, denk ik, ook grotendeels de meerwaarde van Quintor.’

(tekst gaat verder onder de foto)

'In die proactieve houding bij het uitwerken van oplossingen schuilt, denk ik, ook grotendeels de meerwaarde van Quintor.’

Kortcyclisch opleveren
Al bij de introductie maakte Quintor kenbaar dat het wilde bewegen naar het kortcyclisch opleveren van de software, een belangrijk element van de eigen aanpak voor Agile werken. ‘Het was ook een wens van RvIG zelf’, bekent Marte. ‘Alleen: voor andere applicaties is dit nog niet zo ingericht.’

Het online inschrijfformulier was een eerste applicatie die ook voor burgers via het openbare internet bereikbaar moest zijn. Er moest, kortom, op een ander platform worden gedeployed dan men gewend was. Het kon dus best weleens lastig worden. ‘Achteraf bleek het echter eenvoudiger dan gedacht’, lacht Marte. ‘Sterker nog, we zagen de teams alsmaar enthousiaster worden. Zeker nadat eenmaal duidelijk was hoe de infrastructuur van de omgeving er concreet uit ging zien. Inmiddels hebben we als organisatie op alle fronten flinke stappen gezet om meer kortcyclisch op te leveren.’

Versleutelde QR-code
Eén voordeel: na het invullen van het online inschrijfformulier worden de gegevens niet opgeslagen in een database. Er kunnen dus geen persoonsgegevens lekken. De gegevens worden alleen opgeslagen in een persoonlijke QR-code op een pdf. En stel dat je de pdf uitprint en daarna onverhoopt ergens laat slingeren. Wat dan? ‘Dat is opgelost door de QR-code te versleutelen’, zegt Marte. ‘Natuurlijk, de eventuele vinder kan de QR-code scannen, maar niet lezen. Dat is alleen voorbehouden aan de RNI-loketmedewerker. De gegevens worden na het scannen automatisch overgenomen in het systeem. Dat levert een enorme tijdswinst op en verkleint bovendien de kans op het fout overnemen van de persoonsgegevens.’

Testen
Door Quintor is ervoor gekozen om het testen van de applicatie, die is uitgerold in een Kubernetes cluster, onderdeel te maken van het ontwikkelwerk. Meer precies: de developers waren ook verantwoordelijk voor het testen. ‘De testen waren door Quintor zodanig opgezet en geautomatiseerd dat de uiteindelijke acceptatietests door RvIG sneller en eenvoudiger konden worden uitgevoerd’, licht Marte toe. ‘Vervolgens is het online inschrijfformulier vanzelfsprekend ook door een aantal RNI-loketten en arbeidsmigranten uitgebreid in de praktijk getest. Met een dusdanig resultaat dat alle RNI-loketten nu van het formulier gebruik kunnen maken.’