Quintor Den Haag

Op applicatie niveau doe je er alles aan om je applicatie zo veilig mogelijk te maken. vervolgens maak je hier een image van om te gebruiken in het productie cluster van je klant. Maar hoe kun je weten of je Docker containers ook echt veilig zijn?
In deze sessie zullen we toelichten hoe we containers kunnen scannen op veel voorkomende security issues. We zullen in deze handson sessie ook daadwerkelijk de security gaten uit een image gaan halen.