Praktijkvoorbeelden uit het Programma Vernieuwde Studiefinanciering en de ‘Backlog Challenge’

Dit jaar wordt de 6e editie van het Dutch Requirements Engineering And Management (DREAM) event georganiseerd in Hotel Vianen. Naast een actieve deelname op de bedrijvenbeurs zijn de papers van twee Quintor collega’s goedgekeurd door de programmacommissie van het event.

Maurice Sleutjes gaat samen met Jaap Sterenborg van DUO een presentatie geven met de titel ‘Het overzicht houden in een enterprise backlog met 20.000 issues’. Hierin wordt gedemonstreerd hoe ze de product backlog hebben ingericht en onderhouden, uiteraard met veel praktijkvoorbeelden uit het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) waarin momenteel met 8 scrum teams gewerkt wordt.

Daarnaast geeft Jan Willem Omlo een workshop getiteld ‘de Backlog Challenge’ hierin gaat Jan Willem in op het opstellen van een initiële backlog en worden de deelnemers uitgedaagd om in korte tijd een zo compleet mogelijke backlog te maken!