Minor Cloud-Native Software Development

Georganiseerd door de Hogeschool Utrecht in samenwerking met Quintor.

Docent : Arjen Wassink
Plaats : Utrecht
Onderwijsperiodes:
2 sep 2024 t/m 31 jan 2025
Aanmelding sluit uiterlijk 14 juni 2024
Niveau : HBO-bachelor
Aantal EC : 30,0
Onderwijsvorm : Voltijd

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Martijn Jansen
martijn.jansen@hu.nl

Arjen Wassink
a.wassink@quintor.nl

Cloud-Native Software Development

Voor wie

Wil jij je ontwikkelen tot software developer voor de cloud? Dan is dit de minor voor jou! De afgelopen jaren hebben veel kleinere en middelgrote bedrijven de stap naar de cloud al gemaakt. Zelfs grote bedrijven zoals Essent, ABN-AMRO, Rabobank en Aegon deden dit recentelijk. Over een paar jaar zal naar verwachting bijna de helft van het totale aantal software developers werkzaam zijn in de cloud. In deze pittige minor verwerf je in korte tijd veel kennis en doe je uitgebreide ervaring op met softwareontwikkeling in een cloud omgeving. Je besteedt veel tijd aan programmeren en software bouwen en je voert allerlei opdrachten uit. Je krijgt bovendien de gelegenheid het AWS Certified Developer Associate certificaat te behalen. Wees wel voorbereid op een intensief half jaar waarin je hard moet werken, maar wel veel leert.

Inhoud

De minor Cloud-Native Software Development richt zich op software developers die op een professionele wijze software willen ontwikkelen in een cloud omgeving. Doel is om je een T-shaped profiel te geven, zodat je kunt werken in een DevOps omgeving. Softwareontwikkeling (Dev) en software-operatie (Ops) komen in een DevOps-omgeving samen.

Je krijgt een brede en gedegen basis op het gebied van software operatie in de AWS cloud, CI/CD, cloudinfrastructuur, monitoring, security, betrouwbaarheid, performance en kosten. Je verdiept je daarnaast in cloud-applicatieontwikkeling, dat wil zeggen container- en serverless applicatie-architectuur, en het gebruik van SQL en NoSQLdatabases. Ook doe je ervaring op met het maken van verschillende typen geautomatiseerde testen en het bewaken van softwarekwaliteit.

In de minor gebruiken we de Amazon Cloud (AWS) als platform om de principes praktisch toe te passen. We besteden aandacht aan AWS services waar je als developer kennis van moet hebben om succesvol applicaties voor de AWS cloud te ontwikkelen. Aan het einde van de minor bieden Quintor en AWS je de mogelijkheid om het AWS Certified Developer Associate certificaat te behalen. Dit is een extra optie voor de studenten die de minor succesvol hebben afgerond. De eventuele kosten voor het behalen van het certificaat worden gedekt door Quintor en AWS. Het certificaat is steeds meer gevraagd op de arbeidsmarkt en heeft dus meerwaarde voor je beroepsperspectieven. De minor is opgezet in samenwerking met Partner in Onderwijs softwarebedrijf Quintor.

Programma

De minor is in de periode AB, full-time (30 EC) en is opgedeeld in drie modulen van 6 weken.

Module 1

In deze module ligt de nadruk op het realiseren van Java backend services op basis van Springboot en Docker met PostgreSQL databases en een Angular Web frontend applicatie. We besteden de nodige aandacht aan softwarekwaliteit (SonarQube) en geautomatiseerd testen met JUnit en Cucumber. Met Git, CodeBuild, CodePipeline, Code Deploy en ECS/Fargate wordt een build en deploy pipeline opgezet in AWS.

Module 2

Hierin ligt de nadruk op het realiseren van serverless applicaties op basis van Lambda (Python), APIGateway, DynamoDB, SQS en SNS. Daarbij is er aandacht voor event based systeemarchitecturen, eventually consistency, distributed transactions en NoSQL database design.

Module 3

In de laatste module is er aandacht voor operational excellence. Zo behandelen we hoe je de infrastructuur voor een applicatie met CloudFormation als Infrastructure-as-Code kunt uitrollen in AWS. Tevens behandelen we schaalbaarheid- en performancetesten met Gatling, Security in de AWS cloud en systeemmonitoring met CloudWatch.

Leerdoelen

  • Ontwikkeling van Cloud-Native Applicaties in de Amazon Cloud (AWS).

  • Werken in een DevOps en Scrum omgeving.

  • Ontwikkelen van container- en serverless applicaties met SQL- en NoSQL databases.

  • Geautomatiseerd testen van applicaties.

  • Kennis van cloud-, container- en serverless architecturen.

  • Continuous Integration, Continuous Deployment en infrastructure-as-code toepassen voor het inrichten van applicaties in een cloud omgeving.

  • Kennis van cloud infrastructuur, monitoring, security, reliability, performance en kosten.

Ingangseisen

De minor is bedoeld voor 3e/4e jaars studenten Informatica/HBO-ICT die hun oriënterende stage hebben afgerond. We verwachten dat studenten zelfstandig hun werkzaamheden kunnen organiseren, plannen en uitvoeren.

Harde ingangseisen voor de deelnemers zijn; een gedegen ervaring met applicatieontwikkeling in Java, evenals basiservaring met webdevelopment in JavaScript en programmeren in Python. Met iedereen die zich aanmeldt hebben we een intakegesprek waarin we doorvragen op je kennis en ervaring op de genoemde ingangseisen. De minor wordt ook aangeboden aan studenten van andere hogescholen.

Toetsing

Aan het einde van ieder blok voer je een realisatie opdracht uit waarin de behandelde onderwerpen in de praktijk gebracht moeten worden. Het eindresultaat van deze opdrachten wordt beoordeeld. In de eerste en de tweede module is er een duo opdracht van 1 week. Module 3 wordt afgesloten met een grote opdracht van 4 weken die in teamverband wordt uitgevoerd.

Literatuur

In de minor worden eigen- en meerdere online-bronnen gebruikt. De studiebronnen en de toegang tot AWS Academy, het platform waarin de realisatieopdrachten in uitgevoerd worden, worden in de minor verstrekt.

Rooster

Maandag t/m donderdag zijn er lessen, waarin de ochtend gebruikt wordt voor het behandelen van de lesstof en de middag voor het uitvoeren van opdrachten. De vrijdagen zijn gereserveerd om een eventuele achterstand in te halen of zelfstudie voor de certificering te doen. De lessen zullen deels op locatie en deels online zijn. Het exacte rooster zal gecommuniceerd worden wanneer dit bekend is.