Minor Cloud-Native Software Development

Georganiseerd door de Hogeschool Utrecht in samenwerking met Quintor.

Docent : Dorine Tamis
Plaats : Utrecht
Onderwijsperiodes:
31 aug 2020 t/m 29 jan 2021
Aanmelding sluit uiterlijk 11 juni 2020
Niveau : HBO-bachelor
Aantal EC : 30,0
Onderwijsvorm : Voltijd

> Download Minor brochure

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Dorine Tamis
dorine.tamis@hu.nl

Arjen Wassink
a.wassink@quintor.nl

Cloud-Native Software Development

Voor wie

Wil jij je specifiek ontwikkelen tot software developer voor een cloud-omgeving? De afgelopen jaren hebben veel kleinere en middelgrote bedrijven de stap naar de cloud al gemaakt. Zelfs grote bedrijven zoals Essent, ABN-AMRO, Rabobank en Aegon deden dit recentelijk. Over een paar jaar zal naar verwachting bijna de helft van het totale aantal software developers werkzaam zijn in de cloud. In deze pittige minor verwerf je in korte tijd veel kennis en doe je uitgebreide ervaring op met software-ontwikkeling in een cloud-omgeving. Je besteedt veel tijd aan programmeren en software bouwen en je  voert allerlei opdrachten uit. Je krijgt bovendien de gelegenheid het certificaat AWS Certified Developer Associate te behalen, als je dat wilt en kunt. Wees dus voorbereid op een intensief half jaar waarin je hard moet werken.

Inhoud

De minor Cloud-Native Software Development richt zich op software developers die op een professionele wijze software willen ontwikkelen in een cloud-omgeving. Doel is om je een T-shaped profiel te geven, zodat je kunt werken in een DevOps omgeving. Deze term is een samentrekking van ‘development’ en ‘operations’. Software-ontwikkeling (Dev) en software-operaties (Ops) komen in een DevOps-omgeving samen. De minor is opgezet in samenwerking met Partner in Onderwijs software-ontwikkelaar Quintor.

Je krijgt een brede en gedegen basis op het gebied van CI/CD, cloudinfrastructuur, monitoring, security, betrouwbaarheid, performance en kosten. Je verdiept je daarnaast in cloud-applicatieontwikkeling, dat wil zeggen serverless applicatie-architectuur, gebruik van SQL en NoSQLdatabases. Ook doe je ervaring op met het schrijven en geautomatiseerd testen van serverless en containerapplicatie. In de minor gebruiken we de Amazon Cloud (AWS) als platform om de principes praktisch toe te passen.

We besteden ook aandacht aan AWS-specifieke services. Aan het einde van de minor bieden Quintor en AWS je de mogelijkheid om het certificaat AWS Certified Developer Associate te behalen. Dit is een extra optie voor de studenten die hebben bewezen daar klaar voor te zijn. Om te slagen voor het examen heb je een gedegen kennis van en ervaring met AWS en Cloud-Native software-development nodig. Het certificaat AWS Certified Developer Associate wordt steeds meer gevraagd op de arbeidsmarkt en heeft dus veel meerwaarde voor je beroepsperspectieven.

Programma

Blok 1 (10EC)

In dit blok ligt de nadruk op het realiseren van Java backend services op basis van Springboot en Docker met PostgreSQL databases en een Angular Web frontend applicatie. We besteden de nodige aandacht aan software kwaliteit (SonarQube) en geautomatiseerd testen met JUnit en Cucumber. Met Git, CodeBuild, CodePipeline, Code Deploy en Kubernetes wordt een build en deploy pipeline opgezet in AWS.

Blok 2 (10EC)

Hierin ligt de nadruk op het realiseren van serverless applicaties op basis van Lambda (Java en Python), APIGateway, DynamoDB, SQS, SNS, Kinesis en CloudFront. Er is aandacht voor event based systeemarchitecturen, eventually consistency, distributed transactions en NoSQL database design.

Blok 3 (10EC)

In het laatste blok is er aandacht voor operational excellence. Zo wordt behandeld hoe je de infrastructuur voor een applicatie met CloudFormation als Infrastructure-as-code kunt uitrollen in AWS. Ook worden er schaalbaarheids- en performance testen met Gatling opgezet en uitgevoerd waarbij we CloudWatch gebruiken om de systemen te monitoren.

Leerdoelen

  • Ontwikkeling van Cloud Native Applicaties in de Amazon Cloud (AWS).

  • Werken in een Scrum omgeving.

  • Ontwikkelen van container- en serverless applicaties met SQL- en NoSQL databases.

  • Geautomatiseerd testen van applicaties.

  • Kennis van cloud-, container-  en serverless architecturen.

  • Continuous Integration, Continuous Deployment en infrastructure-as-code toepassen voor het inrichten van applicaties in een cloud omgeving.

  • Kennis van cloud infrastructuur, monitoring, security, reliability, performance en kosten.

Ingangseisen

De minor is bedoeld voor studenten Informatica/HBO-ICT die hun propedeusediploma behaald hebben. De minor wordt ook aangeboden aan studenten van andere hogescholen. Gedegen ervaring met applicatieontwikkeling in Java is noodzakelijk, evenals basiservaring met software-ontwikkeling in JavaScript en Python. Met iedereen die zich aanmeldt hebben we een adviserend intakegesprek. We vragen door op je kennis en ervaring, want dit is een minor met een hoog instapniveau.

Toetsing

Aan het einde van ieder blok voer je een realisatie‑opdracht uit waarin de behandelde onderwerpen in de praktijk gebracht moeten worden. Het eindresultaat van deze opdrachten wordt beoordeeld.

Literatuur

In de minor worden meerdere online-bronnen gebruikt, waaronder van AWS en AWS Educate. De titels van de online-bronnen en de toegang tot AWS Educate worden in de minor verstrekt.

Rooster

Vier dagen per week zijn er lessen. Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend. Je krijgt hierover later informatie.