Quintor Groningen

Tijdens deze sessie behandelen we de architectuur van het HAP-project van het Havenbedrijf Amsterdam. De Haven Afval Plan applicatie gaat gebruikt worden voor de controle en facturatie van milieuheffingen en afvalinzamelingen van scheepsbezoeken. Er zijn vooraf duidelijk opgestelde eisen, zoals het gebruik van Azure, Azure Devops, Azure Service Bus en zijn er meerdere afhankelijkheden met derde partijen. In groepjes gaan we een architectuur opstellen om aan de voorwaarden te kunnen voldoen. Daarna bespreken we de architectuur met de andere deelnemers en de beslissingen we tijdens het realisatie project hebben genomen