Quintor Groningen

Vanuit onze klanten krijgen we vragen over hoe een cloud/microservices ontwikkelstraat het beste ingericht kan worden. Tijdens deze avond willen we onze gezamenlijke kennis, ervaringen en wensen bundelen in een architectuur voor onze ideale microservices ontwikkelstraat.