Quintor Groningen

Op 20 november vond bij Quintor de evaluatiesessie ‘Agile/Scrum bij projecten binnen het ministerie van EZ’ plaats. Sinds enkele jaren wordt binnen een aantal Diensten binnen het Ministerie van Economische Zaken (het voormalige Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie) steeds meer gebruik gemaakt van Agile/Scrum om projecten succesvoller te kunnen laten zijn. Bij de kerngroep Agile Overheid kwamen geregeld geluiden binnen, waar zorgen doorklinken over het niet goed toepassen van het proces en de rollen binnen Agile Scrum.

Berend van Duijvenvoorde, bestuurslid van Agile Overheid, heeft een onderzoek gedaan naar projecten die in de afgelopen jaren onder de noemer van Agile Scrum binnen EZ zijn uitgevoerd. Hierover is recent een rapport verschenen, dat op 20 november aan belangstellenden werd gepresenteerd. Het rapport geeft inzichten in de wijze waarop Agile Scrum binnen EZ in de praktijk wordt toegepast. Het is geschreven vanuit de visie: “Wat doen we al wel goed”. Naast de presentatie van Berend van Duijvenvoorde gaf Quintor oprichter Johan Tillema een presentatie over de ervaringen met Scrum binnen Qintor.