Quintor Groningen

Binnen een Agile omgeving is testautomatisering een must, want hoe kun je automatisch uitrollen naar productie als er nog handmatig getest moet worden? Het nadeel van veel testautomatiseringstools is echter dat deze vaak technisch van aard zijn, waardoor de business geen feeling heeft met wat er getest wordt en welke risico’s afgedekt worden. Om de business meer te betrekken, kan SpecFlow worden ingezet. Hiermee kan de business zelf acceptatietesten opstellen. In deze hands-on sessie gaan we aan de slag met SpecFlow in Visual Studio, de Gherkin syntax (Given-When-Then) en de code-behind die de testen daadwerkelijk uitvoert.