‘Hoe is Quintor op basis van praktijkervaringen is gekomen tot de ‘Agile Analyse’ aanpak?’

De Agile/Scrum aanpak heeft zich de afgelopen jaren gemanifesteerd als een standaardbenadering voor het ontwikkelen van software. De voorspelbaarheid van trajecten is hierdoor verbeterd en de meer directe sturing vanuit de product owner borgt dat de resultaten aansluiten bij de verwachtingen. Tegelijkertijd zijn er nog wel aantal aspecten onbeschreven in de Scrum aanpak. Er is bijvoorbeeld geen handvat die antwoord geeft op de vraag: “Hoe moet de initiële backlog worden opgesteld?” In de praktijk blijkt dat veel bedrijven hierin nog zoekend zijn.

Quintor heeft daarom in het Groninger Forum haar best practices op dit gebied gepresenteerd. Johan Tillema, Anne Jacobs en Jan Willem Omlo vertelden hoe Quintor op basis van praktijkervaringen is gekomen tot de ‘Agile Analyse’ aanpak. Deze maakt concreet welke rol & verantwoordelijkheden een informatieanalist heeft in een Agile omgeving. Ook
is hierbij benoemd welke producten worden opgeleverd en hoe deze kunnen worden samengesteld. Zo beschrijft de aanpak onder meer hoe om te gaan met informatieanalyse in een omgeving met meerdere teams, licht het de stappen voor sprint 0 toe en maakt het inzichtelijk hoe een ‘definition of ready’ kan worden opgesteld.

Tijdens deze avond waren er in de goed gevulde zaal diverse organisaties aanwezig die enthousiast kennis namen van de ‘Agile Analyse’ aanpak van Quintor. Uit de discussies bleek dat Quintor haar klanten hiermee houvast kan bieden bij hun eigen Agile omgeving wat betreft informatieanalyse. Vanwege de getoonde interesse bij de aanwezige organisaties zijn er inmiddels een aantal afspraken gemaakt om te onderzoeken hoe de aanpak kan worden geïmplementeerd. Voor nieuwe organisaties is er dit najaar in Amersfoort of in Groningen de gelegenheid om ook kennis te nemen van de ‘Agile Analyse’ aanpak.

Wil je meer weten over Agile Analyse? Neem dan contact op.