Quintor Groningen, Quintor Amersfoort

Reageren op gebruikers, fouten en load is waar het om draait in het maken van Reactive systemen. In deze sessie wordt een overview gegeven over Reactive Systems en Reactive Programming. Er zal ingegaan worden op wat nodig is om een Reactive applicatie te maken en hoe Reactive programming daarbij kan helpen. Aangezien message driven de belangrijkste eigenschap is voor het bereiken van een reactive systeem, zal hier extra aandacht aan gegeven worden.