Quintor Amersfoort

De naam is een beetje verwarrend, want ook bij deze technologie zijn nog steeds servers vereist. Maar in een serverless architectuur bestaan voor de ontwikkelaar geen servers meer, en kan hij (en soms een zij) zich volledig concentreren op de code.

Serverless compute gaat over het uitvoeren van code zonder provisioning of het beheer van servers. Je betaalt alleen voor het daadwerkelijke verbruik. Als je de code niet gebruikt zijn er geen kosten. Deze op microservices gebaseerde technologie wordt inmiddels door alle grote spelers (zoals Google, Amazon, IBM en Microsoft) omarmd. Azure Functions is Microsofts antwoord op deze ontwikkeling. Hiermee kan onder andere C# gebruikt worden om snel en eenvoudig een serverless architectuur te ontwikkelen. Na een uitgebreide introductie over serverless compute laat Eelco jullie graag de mogelijkheden zien van Azure Functions.