Quintor Groningen

Quintor organiseerde samen met Target een sessie voor beheerders en managers binnen IT-beheerorganisaties van grote organisaties in NNL.

De sessie ging in op de kansen die nieuwe ontwikkelingen bieden beheerorganisaties te helpen pro-actiever met beheertaken om te gaan. Target heeft een innovatief systeem ontwikkeld en geïmplementeerd om logfiles te analyseren m.b.v. kunstmatige intelligentie en patroonherkenning. Met dit systeem kunnen (dreigende) verstoringen eerder worden gedetecteerd, waardoor ze voorkomen en/of sneller verholpen kunnen worden.

Tijdens de sessies werden visies op pro-actief beheer gedeeld en concrete voorbeelden ervan behandeld middels een praktijk casus bij DUO. Verder zijn er tijdens de maaltijd en achteraf tijdens de borrel op een laagdrempelige manier andere voorbeelden met elkaar besproken.