Online sessie

Spring Security is een framework dat gebruikt kan worden om security te regelen binnen Spring / Spring Boot applicaties. Tijdens deze online sessie wordt eerst een overzicht gegeven van de globale architectuur van Spring Security.
Vervolgens wordt er behandeld op welke manier je bepaalde security aspecten kunt implementeren met behulp van Spring Security.