Toen Quintor in 2011 besloot om de dienstverlening uit te breiden met .NET technologie, was er direct aandacht voor en focus op ALM. Dit resulteerde in onze .NET ontwikkelstraat en -al in de zomer van 2011- in het Microsoft Silver Partnership op het gebied van Application Lifecycle Management.

Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar ons partnership met Microsoft verlengd. Onze .NET ontwikkelstraat maakt inmiddels gebruik van Team Foundation Server 2012, maar is nog steeds gebaseerd op alle kennis en ervaring die binnen Quintor op dit gebied aanwezig is.