Online

Spring Webflux is een framework dat gebruik maakt van Reactor om webapps “reactive” op te kunnen zetten. In deze sessie wordt Spring Webflux uitgelegd en behandeld aan de hand van een migratie van een Spring Boot MVC applicatie naar Spring Webflux.