Een hands-on case uitwerken volgens de Quintor aanpak

Na de succesvolle sessies ‘Agile analyse – Presentatie Quintor aanpak’ organiseerde Quintor nu ook een workshop Agile analyse in Groningen.

Om de analyse werkzaamheden voor sprint 0 in een Agile ontwikkeltraject structuur te geven, heeft Quintor deze in een aantal heldere stappen ingedeeld. Tijdens de workshop hebben de deelnemers deze stappen zelf uitgevoerd. Dit gebeurde aan de hand van een uitgewerkte praktijkcase en onder begeleiding van een ervaren Agile analist van Quintor.

Vanuit een aantal beschreven interviews werd de deelnemer meegenomen bij het formuleren van de visie, het opstellen van verschillende UML diagrammen (use case diagram en activity diagrammen), het opstellen van een domein model en het opstellen van user stories. Met behulp van deze producten werd vervolgens een initiële product backlog opgesteld waarin de belangrijkste aspecten op het juiste niveau van detail worden beschreven. Naast het uitvoeren van de praktische oefeningen werd aan de hand van praktijkvoorbeelden geschetst hoe een analist succesvol kan opereren in sprint 0.

De deelnemende analisten zijn nu in staat om zelf de stappen uit te voeren die leiden tot een gedegen product backlog die garant staat voor een succesvolle start van een software ontwikkelingstraject.