Quintor Amersfoort

We organiseren een workshop in samenwerking met M-industries. In een eerste kennismaking hebben we een korte introductie en demo van het alan platform gekregen en een aantal van de eigenschappen gezien.

Dit gaf voldoende aanleiding om een praktisch ingestoken sessie te organiseren om deze eigenschappen hands-on verder te ontdekken en daarbij een beeld te vormen van mogelijke toepassingsgebieden.

Het alan platform baseert zich op het datamodel en integreert daarin de (functionele) regels die in de praktijk vaak in de lagen bovenop de data zijn gemodelleerd en geïmplementeerd. Daarbij is het framework code gedreven is, en niet gedreven vanuit een GUI. Tevens is de database engine in het platform een interessante doorontwikkeling op SQL en NoSQL ervaringen. Voor meer informatie kun je ook een kijkje nemen op https://alan-platform.com/.

De gekozen benadering van data in combinatie met het op deze manier integreren van de functionele regels, maakt deze workshop zowel voor onze software engineers als onze informatie analisten interessant.

Als voorbereiding heeft Jan-Willem (informatie analist Den Haag) een globaal datamodel en enkele business rules  voor een timesheet applicatie gemaakt. Ook heeft hij in beperkte tijd een eerste deel-implementatie gerealiseerd met het alan platform.

Dit ontwerp zal als case dienen voor de workshop. Met elkaar zullen we dus aan de slag gaan met een timesheet applicatie in het alan platform. En wie weet, wordt dit wel onze nieuwe Quintor timesheet!