De course cloud-native development geeft een inkijk in het ontwikkelen van applicaties voor de cloud. Hoewel de course gericht is op Amazon’s cloud provider AWS, en diens services, leren de studenten belangrijke core principes zoals het opzetten van een cloud architectuur, networking, identity en access management (IAM) en scalability.

Quintor is voor de course Advanced Programming voor de 2de jaars HBO-ICT studenten van de hogeschool Rotteerdam gevraagd om een cursus over Cloud-native Development te verzorgen.

De laatste paar jaren zien we steeds meer het nut van applicaties die in de cloud draaien. Maar hoe ontwikkel je applicaties zodat deze efficiënt gebruik maken van de beschikbare resources en toch kosten efficiënt blijven?

De course Cloud-native Development geeft een inkijk in het ontwikkelen van applicaties voor de cloud. Hoewel de course gericht is op Amazon’s cloud provider AWS, en diens services, leren de studenten belangrijke core principes zoals het opzetten van een cloud architectuur, networking, identity en access management (IAM) en scalability. Middels theorie en praktijk krijgen ze een eerste goede indruk over cloud-native development.

De course is gestart op 26 april 2021 en 150 studenten hebben zich aangemeld.