ABN AMRO heeft voor de software ontwikkeling in haar “Incubator” gekozen voor de Quintor Software Factory.

Quintor richt hiervoor een complete ontwikkel- en testomgeving in. Deze omgeving is gebaseerd op de Atlassian tooling (Bamboo, Jira en Confluence) en biedt een volledige Continuous Integration oplossing. ABN AMRO volgt hiermee bedrijven als GasTerra en het Ministerie van Economische Zaken die ook systemen hebben laten ontwikkelen in de Quintor Software Factory.

Veel van de projecten die bedrijven initiëren, bevatten een omvangrijk ICT component die voor de beoogde successen essentieel is. Het ontwikkelproces en de infrastructuur dienen aan te sluiten bij het innovatieve karakter. Dit karakter omvat elementen zoals een hoge mate van dynamiek, flexibiliteit en een korte time-to-market. Rekening houdend met strikte financiële budgetten en risicobeheersing hebben onze klanten samen met ons gekozen voor een vernieuwende ontwikkelmethodiek, Agile. De ervaringen in de markt met Agile zijn zeer goed en in de praktijk besparen partijen fors ten opzichte van traditionele methodieken.

Uitgangspunten

In nauwe samenwerking hebben de IT staf van ABN AMRO en Quintor een ‘Agile’ ontwikkelproces ingericht dat gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:

  • Hoge mate van betrokkenheid van het innovatie – c.q. businessteam in het ontwikkelproces;
  • Veranderingen in requirements zijn mogelijk met minimale impact op doorlooptijd, kosten en functionaliteit;
  • Iedere 3 weken demonstreert het team een werkende deelversie van de software en evalueert ze deze fase als leermoment voor de opvolgende fasen.

Aansluiting bij business behoefte

De aanpak is tot op heden zeer succesvol gebleken. De binnen ABN AMRO ontwikkelde systemen sluiten naadloos aan bij de wensen van de businessteams op het moment van launching. Ontwikkeltijden van systemen zijn drastisch ingekort en de kosten liggen tientallen procenten lager dan bij trajecten die zijn uitgevoerd op basis van traditionele methodieken, zoals de ‘Waterval’ aanpak. Door toenemende standaardisatie van technologie en architectuur zal Quintor in toenemende mate elementen kunnen hergebruiken en daarmee zal de efficiëntie nog verder toenemen.