De mantel betref IT-inhuur, onder meer voor het opstellen van digitale transformatieplannen, de realisatie van verandertrajecten, het bouwen van systemen en applicaties en het onderhouden van de kritische IT-infrastructuur.

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) heeft de winnaars bekendgemaakt van zijn mantelovereenkomst voor ICT-inhuur. Met een totale geraamde waarde van €316 miljoen is het contract een van de grootste mantelovereenkomsten voor externe specialisten binnen de Rijksoverheid.

DICTU levert IT-diensten aan de ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inclusief de uitvoeringsorganisaties. Daarnaast levert DICTU verschillende IT-diensten aan andere onderdelen van het Rijk, zoals de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Inspectie SZW.

Jaarlijks geeft DICTU miljoenen uit aan IT-inhuur, onder meer voor het opstellen van digitale transformatieplannen, de realisatie van verandertrajecten, het bouwen van systemen en applicaties en het onderhouden van de kritische IT-infrastructuur. Om het inhuurproces te stroomlijnen werkt de DICTU met een raamovereenkomst die zo’n vier jaar van kracht is.

De verschillende aanbieders zullen de DICTU de komende vier jaar ondersteunen met het werven, pre-selecteren en aanbieden van gekwalificeerde IT-professionals. Sommige partijen zijn daarnaast ook intermediairs – zij verzorgen de contractuele, administratieve en financiële afhandeling van de inzet. Via zogeheten ‘mini-competities’ wordt bepaald welke partij een opdracht gegund krijgt.