window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-24940512-1');

Calculation Engine Dashboard

Tegenwoordig maken wij vaker een calculation engine voor onze klanten, waarbij na een aantal stappen de output in een boomstructuur terecht komt waarbij elke node een stukje van de overkoepelende berekening is. Bij erg grote calculaties kan het toch lastig zijn om het overzicht te behouden.

Calculation Engine Dashboard2021-10-15T15:42:16+01:00

System hardening en vulnerability scanning

Om de kans op inbraak zo klein mogelijk te maken is het van belang om je computer-systemen te hardenen en ook zelf vulnerability scans uit te voeren om zo al in vroeg stadium op de hoogte zijn van potentiële problemen. Aan jou de vraag om te onderzoeken hoe je regelmatig kunt scannen op vulnerabilities in aanwezige software (kernel/libraries/middleware/docker-images/ etc.)

System hardening en vulnerability scanning2021-12-21T09:05:48+01:00

System hardening

Het beschermen van je digitale assets wordt alleen maar belangrijker, systemen liggen continu onder vuur, de een na de andere scan vindt plaats om te kijken of ergens een ingang is. Aan jou de vraag om te onderzoeken hoe je een hardenings-baseline opstelt en inzichtelijk maakt welke systemen hieraan voldoen en waar er afwijkingen geconstateerd zijn.

System hardening2021-10-08T11:31:44+01:00

Security tests voor een Linux image

Als wij een Linuxserver gaan inrichten hebben wij daarvoor images klaar staan die voldoen aan onze eisen qua functionaliteit. Deze images worden automatisch gebouwd in onze buildstraat. We willen graag een automatische security rapportage aan deze build toevoegen. Wij vragen van jou om uit te zoeken hoe dit toegevoegd kan worden aan onze buildstraat en wanneer de security van de gebouwde image niet toereikend genoeg is, zodat de build dan faalt.

Security tests voor een Linux image2022-06-03T14:35:42+01:00

Are we under attack!?

Hoe houd je nu controle over je IT-infrastructuur, zodat het functioneel blijft en tegelijkertijd inzicht hebt in het security-technisch welzijn van je omgeving. Om deze vraag te kunnen beantwoorden wil je inzicht krijgen in je infrastructuur, denk hierbij aan het verzamelen van relevante log-gegevens, het instellen van alerting op afwijkend gedrag, het plaatsen van sensoren in je netwerk zoals bijvoorbeeld honeypots of canary-tokens.

Are we under attack!?2021-10-08T11:33:21+01:00

Werkplek reserveringssysteem

Er is helaas niet genoeg plek op onze kantoren om iedereen een plek te geven. Om dit potentiële probleem op te lossen, willen wij graag een applicatie om en plek of een vlek (een groep van plekken voor een team) oftewel een vleq te reserveren. Wij willen graag dat jij een full stack applicatie voor (frontend en backend) voor ons ontwikkelt.

Werkplek reserveringssysteem2021-10-08T12:12:52+01:00

Projectkwaliteit monitoring

Wij zien van jou graag een webapplicatie die wij binnen Quintor kunnen gebruiken om de kwaliteit van projecten te meten. Teams kunnen hier dan instellen hoe zij hun project uitvoeren, waarna jouw applicatie het een score geeft en eventuele verbeterpunten. Denk hierbij aan projectmethodiek, de tooling die wordt gebruikt voor de software (zoals GIT) en (performance) monitoring.

Projectkwaliteit monitoring2021-10-08T12:13:18+01:00

Opleidingen overzicht

Nieuwe werknemers krijgen bij Quintor een masterclass van enkele maanden over het domein waar ze zich op focussen. Maar ook daarna bieden we nog opleidingen aan, zij het door ons ontwikkeld of geleverd door een externe partij. We missen nu de inzage in wie welke opleidingen heeft gevolgd en wat de voortgang is per werknemer.

Opleidingen overzicht2021-10-08T12:15:04+01:00

De transitie naar Java 17

Bij Quintor vinden wij het belangrijk om altijd goed op de hoogte te zijn van de veranderingen die onze favoriete technieken doormaken. Maar die veranderingen gaan soms erg snel en het kan lastig zijn om naast het werk ook nog eens alles tot in de details bij te houden. Daarom vragen wij jou om voor ons in het diepe te duiken en uit te zoeken hoe Java in de afgelopen drie jaar veranderd is.

De transitie naar Java 172021-10-08T12:15:18+01:00

Asynchronous Calculation Engine

In een calculation engine voor onze klanten wordt de output wordt omgezet in een boomstructuur waarbij elke node een stukje van de overkoepelende berekening is, waarna de output van die node weer aan de volgende node(s) wordt gegeven. Wij willen graag dat jij voor ons uitzoekt hoe een calculation engine asynchroon uitgevoerd kan worden zodat dit proces efficiënter wordt.

Asynchronous Calculation Engine2021-10-08T12:15:43+01:00
Ga naar de bovenkant