‘Beide casussen zijn door Quintor, in nauwe samenwerking met Professional Services van AWS, uitstekend opgepakt. Ze hebben laten zien dat het mogelijk is om in korte tijd een goed werkende AWS-omgeving op te zetten en bestaande ING-applicaties in container-en serverless technologie op AWS te laten draaien.’

April 2021, Dai Dekker, hoofd Reliability Engineering ING

ING wilde weten wat ervoor nodig is om bestaande applicaties te verplaatsen van het on premise datacenter naar de publieke cloud van AWS. Samen met Quintor werd gekozen voor een pragmatische oplossing. ‘Ze hebben laten zien dat het mogelijk is om in korte tijd een goed werkende AWS-omgeving op te zetten.’

Het begon met een afspraak tussen software architect Arjen Wassink van Quintor en Dai Dekker, hoofd Reliabilty Engineering bij ING. Het gesprek was in eerste instantie bedoeld om te overleggen over een lopend project. Maar al snel kwam de wens van Dai ter sprake om binnen ING ervaring op te doen met het overzetten van applicaties naar de cloud van Amazon (AWS). Het migreren van applicaties naar de publieke cloud zou de DevOps-teams kunnen helpen om de efficiency en kosteneffectiviteit te verbeteren. Er was op dat moment echter één probleem: het ontbrak ING aan budget en kennis over AWS. Arjen zag meteen interessante mogelijkheden. ‘Voor Quintor consultants met ervaring bij ING was het een uitgelezen gelegenheid om hun kennis over AWS in de praktijk te verbreden en verdiepen’, vertelt hij. ‘Ook als daar geen budget tegenover stond. We zagen het als een waardevolle investering in zowel onze mensen als in de relatie met ING.’

Gedreven en leergierig
De opdracht was even helder als uitdagend. Wat is ervoor nodig om een bestaande applicatie van ING met behulp van containertechnologie relatief eenvoudig in de AWS-cloud te laten draaien? En wat zou het betekenen wanneer je diezelfde applicatie gaat herschrijven naar een cloud-native serverless architectuur? ‘Toon aan dat het kan en maak het tevens overdraagbaar naar medewerkers van ING’, verduidelijkt Dai.‘ Beide casussen zijn door Quintor, in nauwe samenwerking met Professional Services van AWS, uitstekend opgepakt. Ze hebben laten zien dat het mogelijk is om in korte tijd een goed werkende AWS-omgeving op te zetten en bestaande ING-applicaties in container-en serverless technologie op AWS te laten draaien. De Quintor medewerkers zijn gedreven en leergierig en bovenal in staat om de snel opgedane kennis adequaat toe te passen en over te brengen. Ze hebben ons echt weten te enthousiasmeren.‘

Partnerschap
Een van de grootste uitdagingen was vooral het veilig en betrouwbaar inrichten van de omgeving en er vervolgens controle en grip op te houden, zegt Arjen. ‘Zeker in de bankwereld is dat vanzelfsprekend van cruciaal belang. Naast ING was ook Professional Services van AWS onder de indruk van de door Quintor geboekte resultaten en de snelheid waarmee die tot stand kwamen. ’ Dai benadrukt dat de inzet van Quintor ING veel heeft gebracht. ‘Intern heeft het de interesse voor AWS flink vergroot en gezorgd voor meer inzicht in de mogelijkheden van serverless technologie. Als er nog twijfels bestonden, dan zijn die door Quintor in rap tempo weggenomen.’