AEGON besloot de administratie van ongeveer 800.000 closed book levensverzekeringspolissen over te dragen aan IBM. Een even uitdagend als complex proces waarin ook Quintor een rol speelt.

‘Je huurt geen individu in, maar een sterk technisch collectief’, vat Edwin Zwaagman zijn ervaringen met Quintor kort samen. ‘Een technisch collectief, welteverstaan, die de lange termijn voor de opdrachtgever nooit uit het oog verliest. Het mooie is: je ziet onze interne, nieuw startende medewerkers in het team meegroeien. Voor hen wordt het zo nog leuker en interessanter om bij AEGON te werken. Niet onbelangrijk in de competitieve markt waarin wij opereren.‘

Edwin is Release Train Engineer (RTE) en IT-Lead van AEGON Individueel Leven, de afdeling die de individuele levensverzekeringen beheert en administreert. En ja, vooral in de markt voor individuele levensverzekeringen is er in de loop der jaren flink wat veranderd. Steeds vaker maken de producten plaats voor nieuwe verzekeringsvormen en spaaralternatieven. Anders gezegd: de totale portefeuille neemt af, terwijl de kosten gelijk blijven. Voor AEGON reden om in het voorjaar van 2020 de administratie van ongeveer 800.000  closed book levensverzekeringspolissen over te dragen aan IBM. Net zo lang tot de laatste polis, naar verwachting rond 2066, vervalt.

'We weten dat, zodra ze aan boord zijn, we ons geen zorgen hoeven te maken over de leverbetrouwbaarheid en de continuïteit.'

Datakoppeling
‘IBM heeft voor ons een compleet nieuw platform in de publieke cloud gebouwd waarop het hele proces, van klantenservice tot financiële afhandeling, wordt gedigitaliseerd’, licht Edwin toe. ‘Maar relevante data moet natuurlijk wel weer aan AEGON Leven worden teruggeleverd. Er moesten, kortom, allerlei koppelingen worden gemaakt naar ons eigen interne applicatielandschap. Naar onze financiële afdeling, ons datalake en de hypotheekafdeling bijvoorbeeld. Daarnaast moeten we veranderingen van onze kant te allen tijde kunnen doorgegeven aan IBM. Denk aan nieuwe wet- en regelgeving of veranderingen op het gebied van regulering en veiligheid van data.’

Een datakoppeling dus met een externe partij. Nee, eenvoudig is dat natuurlijk niet. Er wordt nogal wat van AEGON gevraagd. Veel meer dan de organisatie, met name in de projectfase, met interne mensen zou willen of kunnen doen. Vandaar dat Quintor al in een vroeg stadium bij de verzekeraar in beeld kwam. ‘Allereerst omdat diepgaande kennis van Java-technologie en AWS in een dergelijk project van groot belang is’, verduidelijkt Edwin. ‘Maar ook omdat we hier in Leeuwarden al geruime tijd uitstekende ervaringen hebben met Quintor. We weten dat, zodra ze aan boord zijn, we ons geen zorgen hoeven te maken over de leverbetrouwbaarheid en de continuïteit.’

Slagkracht
Sindsdien is er het zogeheten Luna Data & Koppelteam, dat naast een aantal AEGON-medewerkers onder andere bestaat uit Quintorianen. Het team kreeg de opdracht om het nieuwe platform Hermes te realiseren. Of meer precies: de integratielaag die ervoor zorgt dat data tussen de systemen van AEGON en IBM wordt gesynchroniseerd. Een uitdagende opdracht, zoveel was zeker. Zo worden bijvoorbeeld klantgegevens uit verschillende CRM-systemen van AEGON samengevoegd en naar IBM gesynchroniseerd. ‘Quintor bood ons de slagkracht die we op dat moment broodnodig hadden’, onderstreept Edwin. ‘Want alles moest uiteraard gebeuren binnen zowel onze kwaliteitscriteria op het gebied van architectuur als de met IBM afgesproken deadlines.’

Minstens zo uitdagend waren de onvoorziene omstandigheden waar het team mee te maken kreeg.  Zoals Log4J, de Java kwetsbaarheid, die in december 2021 in één keer binnenkwam. ‘In de planning was daar uiteraard geen rekening mee gehouden’, glimlacht Edwin. ‘Maar vanwege security redenen moest het wel snel accuraat worden weggewerkt. Technisch gezien werd er regelmatig op twee borden tegelijk geschaakt. Hoewel lastig, verliep dat nagenoeg vlekkeloos.’

'Quintor onderscheidt zich daarentegen door de juiste mensen op de juiste plek te zetten.'

Flink tempo
Naast de software zelf werd vanaf het allereerste begin veel tijd en aandacht besteed aan het inrichten van de CI/CD pipeline, waarmee je op basis van een reeks geautomatiseerde stappen nieuwe aanpassingen sneller kunt uitrollen om eventuele data-issues te verhelpen. Tegelijkertijd stelt een goed ingerichte pipeline de developers in staat om los en ver van elkaar te kunnen doorwerken. En dus kon er door het Luna Data & Koppelteam flink tempo worden gemaakt. ‘Al vrij snel konden we zeggen dat we “veilig” waren’, kijkt Edwin terug. ‘Sterker, op een gegeven moment hadden we zelfs de luxe om mensen van Quintor uit te lenen aan AEGON Pensioenen om ook daar de problemen rond Log4J op te lossen.’

Grote betekenis
Inmiddels is al een tweetal releases van het nieuwe, door IBM gebouwde, platform met succes in productie genomen. Daarmee zijn ook de eerste duizenden polissen en klanten naar het platform gemigreerd. Het platform Hermes, de integratielaag, is in dat traject van grote betekenis gebleken, zegt Edwin. ‘Mede door de kennis, kunde en inzet van Quintor is de migratie tot dusver zeer soepel verlopen. Wat ik bij grote IT-dienstverleners vaak zag, is dat ze bankzitters testen lieten doen en dan waren het ineens testanalisten. Tja, dan lever je geen expertise, maar uitsluitend mensen. Quintor onderscheidt zich daarentegen door de juiste mensen op de juiste plek te zetten. De resultaten spreken voor zich.’