‘Quintor had bij Groningen Seaports al mooie dingen laten zien’

Eline Huiting, Port of Amsterdam

Port of Amsterdam is de beheerder en ontwikkelaar van de Amsterdamse havenregio. Het berekenen van de milieuheffing en het afgifterecht voor schepen werd door de organisatie tot voor kort handmatig gedaan. Samen met Quintor werd een applicatie ontwikkeld om dat complexe proces te automatiseren.

Net als andere havens heeft Port of Amsterdam de wettelijke opdracht om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk afval in zee verdwijnt en zo veel mogelijk bij de havens wordt ingezameld. Om dat allemaal in goede banen te leiden heeft de organisatie een Havenafvalplan, kortweg HAP, opgesteld. ‘In dat plan staat onder meer de verplichting voor zeeschepen om voordat ze onze haven aandoen een milieuheffing te betalen’, vertelt Eline Huiting, afdelingshoofd Beleid Divisie Havenmeester. ‘Dat geeft hun het recht om, in de vorm van een soort tegoedbon, afval in de haven af te geven. Uit die heffing wordt vervolgens een deel van de kosten voor de afvalinzamelaars betaald.’

Handmatig

Maar wanneer komt een zeeschip in aanmerking voor die milieuheffing? En wat is per afzonderlijk schip de vergoeding voor de afgifte van scheepsafval? Een gecompliceerd proces dat door Port of Amsterdam lange tijd nagenoeg volledig handmatig werd uitgevoerd. Dat moest en kon anders. En dus ging men op zoek naar een partij die een applicatie kan bouwen dat alle processen zoveel mogelijk automatisch ondersteunt. Uiteindelijk viel de keuze op Quintor. ‘Quintor had bij Groningen Seaports al mooie dingen laten zien’, verduidelijkt Kees Velker, die namens Port of Amsterdam optrad als product owner. ‘Bovendien wilde Port of Amsterdam het project Agile aanpakken. Ook op dat terrein heeft Quintor een bewezen track record.’  

Meebewegen

Qua techniek was het HAP-project niet eens zo ingewikkeld. De complexiteit lag vooral in de regelgeving, met al zijn uitzonderingen en voorwaarden, en de koppeling met andere systemen. ‘Al die regels en het controleren of een schip wel of niet recht heeft op een deel van of het volledige afgifterecht, maakten het bouwen van de applicatie buitengewoon lastig’, benadrukt Kees. ‘Er is dan ook veel tijd en aandacht besteed om al die zaken inzichtelijk te krijgen. Wat met name opviel was het adaptief vermogen van het team van Quintor. Ze waren in staat om mee te bewegen met de grillen van de klant. Tegelijkertijd wisten ze de structuur die het agile werken vereist steeds weer voor het voetlicht te brengen. Mede daardoor hebben we samen een goed werkend product neergezet. ‘

Optimaal proces

Ook Eline geeft aan zeer content te zijn met de nieuwe HAP-applicatie. ‘Intern helpt het ons om taken tussen onze financiële administratie en de operationele afdeling goed en automatisch te ondersteunen’, zegt ze. ‘Extern zorgt het ervoor dat met name de afvalinzamelaars hun formulier digitaal kunnen indienen, waardoor we sneller kunnen checken of hetgeen is ingezameld ook daadwerkelijk klopt. Het hele proces is, kortom, zowel intern als extern flink geoptimaliseerd.’