Het DTG-systeem ondersteunt aannemers en monteurs, die extern door Enexis worden ingehuurd, bij het aansluiten, vervangen en verwijderen van Elektriciteits- en Gasmeters.

Quintor heeft voor Enexis een applicatie voor het Digitaal Technisch Gereedmelden ontwikkeld. Deze applicatie bestaat uit een op .Net maatwerk gebaseerde backend en mobiele applicaties. Quintor heeft het resultaat conform alle afspraken opgeleverd.

Het DTG-systeem ondersteunt aannemers en monteurs, die extern door Enexis worden ingehuurd, bij het aansluiten, vervangen en verwijderen van Elektriciteits- en Gasmeters. De nieuwe versie van het DTG-systeem is een uitbreiding van de functionaliteit en moet tevens ondersteuning bevatten voor het Energie Rotonde (VISI) bestandsformaat voor de geautomatiseerde uitwisseling van Opdrachten en Gereedmeldingen. Het totale project bestaat uit een server en een app beschikbaar voor 2 verschillende platforms (iPhone/iOS en Android).

Ook hosting en beheer van het ontwikkelde DTG-systeem neemt Quintor voor haar rekening. Enexis zorgde voor het aanleveren van de requirements (FO), was aanwezig en demo’s, gaf feedback en accepteerde (deel-)opleveringen.

Technologie
De backend van het systeem is ontwikkeld met .NET technologie, geschreven in C# en maakt voor de opslag van gegevens gebruik van Entity Framework 6 in combinatie met een Microsoft SQL database. De server biedt richting Enexis een WCF (SOAP) webservice aan, waarmee ze in het VISI-formaat opdrachten kunnen aanleveren, de status kunnen opvragen, en beheerstaken kunnen uitvoeren zoals het aanmaken en verwijderen van monteurs. Daarnaast is er een REST API voor de communicatie met de verschillende apps. Deze API is ontwikkeld met ASP.NET Web Api 2.

De DTG-App(s)
Twee van de drie Apps zijn ontwikkeld in C# met behulp van Xamarin (voorheen Mono), waardoor voor zowel de iPhone als de Windows Phone app het grootste deel van de code kan worden gedeeld. Daarnaast is een native Android app ontwikkeld. De app biedt de monteur de mogelijkheid om de onderdelen van het werkproces van een opdracht stap voor stap te doorlopen. De ingevoerde gegevens worden direct gevalideerd. Bij een eventuele afwijking kan de monteur direct een controle uitvoeren en een foto als bevestiging meesturen. Naast het maken en versturen van foto’s biedt de app ook ondersteuning voor het scannen van barcodes van meternummers. Gegevens worden ook lokaal opgeslagen zodat een monteur ook offline kan werken, bijvoorbeeld als hij op een locatie werkt met slecht bereik. Afgeronde opdrachten worden dan automatisch opgeslagen en verstuurd zodra de monteur weer toegang tot internet heeft. De app bevat ook beheer functionaliteit, en kan door een aannemer bijvoorbeeld gebruikt worden om een monteur toe te voegen of te verwijderen.