Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft al ruim twee jaar ervaring opgedaan met de toepasing van Agile/Scrum. Om het gebruik van Agile Scrum binnen het ministerie, maar ook daarbuiten, te faciliteren, is besloten om een handreiking op te stellen. Met deze handreiking wil EL&I zijn medewerkers op weg helpen en begeleiden tijdens Agile/Scrum projecten.

Het boekje ‘Handreiking voor Agile/Scrum binnen Overheidsdiensten’ geeft handvaten voor het werken met Agile/Scrum; valkuilen, lessons learned, randvoorwaarden en nog veel meer. Dit boekje kan veel fouten voorkomen, maar bovenal begeleiding en inspiratie geven. Bij het opstellen van de handreiking is geput uit de ervaring die EL&I daadwerkelijk heeft opgedaan binnen de Dienst Regelingen, aangevuld met toevoegingen van Quintor, externe begeleider in het proces.

Tijdens dit proces heeft EL&I gemerkt dat het niet eenvoudig is om met Agile/Scrum te werken. Het vraagt kennis door training, goede begeleiding van een Scrum Master en zeker ook iets van je houding en gedrag. Bij het opstellen van de handreiking is men dan ook niet over één nacht ijs gegaan; een heus Agile/Scrum project (Borging Agile/Scrum) heeft dit resultaat opgeleverd.

Rol Quintor

Quintor heeft door de inbreng van ervaringen bij andere overheidsinstellingen zoals CJIB en DUO en de inbreng van door Quintor opgestelde best practices en documentatie een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze Handreiking Agile/Scrum.