De Self Driving Challenge is een samenwerking tussen Quintor, de The Grid Racing, de Hanzehogeschool Digital Society Hub (DSH) en RDW, met als doel de techniek van zelfrijdende auto’s te testen.

Dit onderwijsjaar strijden HBO ICT studenten van de innovatiewerkplaats Digital Society Hub tijdens de Self Driving Challenge tegen studenten van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Het is het eerste jaar waarin studenten, die een kart zelfrijdend over een circuit laten rijden, racen tegen andere studenten van een andere hogeschool. De eerste grote challenge van Hogescholen in Nederland op het gebied van autonoom vervoer. De finale is op 18 juni 2021.

Over de Self Driving Challenge
De Self Driving Challenge is een samenwerking tussen Quintor, de The Grid Racing, de Hanzehogeschool Digital Society Hub (DSH) en RDW, met als doel de techniek van zelfrijdende auto’s te testen. RDW, de organisatie die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt biedt derdejaars HBO-ICT studenten een stageplek, Quintor levert expertise met een assessment en hardware en de DSH faciliteert de ruimte en begeleidt de studenten.

Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste sensoren en supercomputers op basis van het NVIDIA DRIVE Platform, die Artificial Intelligence (AI) op zelfrijdende voertuigen zoals Tesla’s mogelijk maakt. Met de Self Driving Challenge verzameld de RDW informatie over zelfrijdende auto’s. Deze auto’s moeten mogelijk aan aanvullende veiligheidseisen voldoen voor de veiligheid van alle weggebruikers.

Samenwerking RDW en Hanzehogeschool
Jonge mensen kunnen een frisse inbreng geven aan een team,” zegt Gert-Jan Theuwissen, divisiemanager ICT, over de samenwerking tussen de Hanzehogeschool en de RDW. “De samenwerking heeft echt haar vruchten afgeworpen. In 2008 was de RDW nog niet in beeld als interessante werkgever. Doordat we via de Hanzehogeschool nadrukkelijker onder de aandacht komen bij studenten is dat aanzienlijk veranderd. Studenten kennen ons nu niet alleen van naam, maar weten ook dat er hier geen stereotiepe ambtenaren werken. De RDW staat als een dynamisch bedrijf met mooie ICT-projecten op de kaart.” Inmiddels werken er dertig stagiairs per jaar van de Hanzehogeschool bij de RDW. Veel zijn via aanbevelingen van medestudenten binnengekomen.

In de Digital Society Hub, de innovatie­werkplaats voor digitaliseringsprojecten van de Hanzehogeschool op de Groninger Zernike Campus, vinden de RDW en het onderwijs elkaar. Roland Hiemstra, Programmadirecteur DSH: “We wilden af van de ad-hoc samenwerkingen met het bedrijfsleven en werken nu aan een structurele verbinding tussen de theorie op school en de praktijk van alledag. De RDW werkt net als de politie en andere strategische partners permanent en dagelijks met haar projectteam op Zernikepark 10.”

Profiteren van ambitie
Net als Gert-Jan onderstreept Roland met de Self Driving Challenge graag de samenwerking tussen de Digital Society Hub en de RDW. “Dit is een ambitieus project, waarbij karts met behulp van techniek uit Tesla’s autonoom racen. De studenten die willen meedraaien, lopen stage bij de RDW en krijgen een assessment via ICT-dienstverlener Quintor. Alleen studenten die er echt voor gaan, mogen meedoen. Zo bereik je het hoogste kennisniveau en kunnen alle partijen profiteren. Dit jaar wordt het project uitgebreid met een challenge met Hogeschool Windesheim uit Zwolle. De studenten brengen de theorie in de praktijk, wij helpen de RDW zich verder te ontwikkelen tot ICT-organisatie.”