Interview Ad Weterings en Kristel Olthuis, Gasunie

Quintor is één van de tien ICT-bedrijven die de Europese aanbesteding van Gasunie voor de inhuur van personeel heeft gewonnen. De aanbesteding vond plaats op basis van prestatie-inkoop. ‘We zochten een leverancier die medewerkers met een breed scala aan kwaliteiten kan leveren. Quintor kon aantonen daar aan te voldoen.’

Het principe lijkt even eenvoudig als logisch. Je kiest de best presterende leverancier en geeft hem de verantwoordelijkheid voor de levering. Toch speelde prestatie-inkoop tot voor kort nauwelijks een rol van betekenis. Jarenlang was het vooral de prijs die de keuze voor een leverancier bepaalde. Inmiddels wint prestatie-inkoop flink aan populariteit. De inkoopmethodiek, waarbij aanbieders maximaal de ruimte krijgen om zich te onderscheiden, wordt echter nog niet vaak toegepast voor de inleen van ICT. Gasunie is dan ook één van de eerste organisaties die een Europese aanbesteding met behulp van prestatie-inkoop voor de inhuur van ICT personeel uitschreef. Quintor is één van de tien bedrijven die de opdracht heeft gekregen. Al jarenlang mag het zich dus een preferred supplier van Gasunie noemen.

Bewezen prestaties

Gasunie is een leidend Europees gasinfrastructuur bedrijf dat het transport verzorgt van aardgas en groen gas in Nederland en Noord-Duitsland. Op de IT-afdeling houden dagelijks ruim 100 Gasunie-medewerkers zich bezig met het beheren van alle netwerk- en applicatie-infrastructuur van Gasunie en het uitvoeren van opdrachten voor haar business units. Daarnaast worden meer dan 200 ICT-medewerkers ingeleend. Ad Weterings en Kristel Olthuis richten zich binnen de organisatie op de inkoop, respectievelijk als Category Purchaser ICT en Procurement Consultant. De afgelopen periode lag de focus voor hen voornamelijk op het inhuren van ICT professionals volgens de principes van prestatie-inkoop. ‘Het smaakt echt naar meer’, blikt Ad terug op de aanbestedingsprocedure. ’In het geval van traditioneel inkopen beschrijf je tot in detail wat je van potentiële leveranciers verwacht. Leveranciers gaan dan eigenlijk nooit meer bieden dan wat jij als minimumeisen hebt opgeschreven. Op die manier stimuleer je bedrijven slecht presterende bedrijven om ook mee te doen. Terwijl bij prestatie-inkoop juist de bewezen prestaties van leveranciers de basis vormen. Je richt je minder op onderhandelen en meer op het inrichten van processen waarbij leveranciers zo veel mogelijk ruimte krijgen om zich te onderscheiden.’

Rolverschuiving

Kristel benadrukt dat je bij prestatie-inkoop als inkoper in psychologische zin een flinke stap moet nemen. Het vraagt, zegt ze, om een omschakeling van denken, om een verschuiving van de rol van de inkoper. ‘Inkopers hebben zichzelf altijd gezien als de expert. Ze vinden dat ze alles moeten weten over het vakgebied van de leverancier. Dat idee moet je loslaten. Je moet erkennen dat de leverancier de specialist is. Vanuit die gedachte ontwerp je de aanbesteding.’ De gehanteerde inkoopmethodiek stelde Quintor voor het eerst in staat om zichzelf bij Gasunie als expert te etaleren. In een eerder stadium hadden al eens kennismakingsgesprekken plaatsgevonden. Gasunie had voor inleen van personeel echter te maken met een aantal vaste raamcontractpartijen. Zodoende was er voor Quintor destijds geen mogelijkheid om zich als expert te bewijzen. Een situatie die dus veranderde nadat Gasunie besloot om haar ICT leveranciers te kiezen op basis van prestatie-inkoop. Een kans die door Quintor met beide handen werd aangegrepen. ‘Met name wat betreft de kwaliteit van de aangeleverde cv’s heeft Quintor ons onverwacht prettig verrast’, licht Kristel toe. ‘ We zochten een leverancier die medewerkers met een breed scala aan kwaliteiten kan leveren. Quintor kon aantonen daar aan te voldoen.’

Medeverantwoordelijk

Ad vertelt dat Quintor ook wat betreft value added services, risicoanalyse en kortingen zaken kon toezeggen die aansloten op de vraag van Gasunie. ‘Daarnaast wordt er van leveranciers verwacht dat ze zich in een project medeverantwoordelijk opstellen. We hadden het idee dat Quintor die rol actief zou willen en kunnen oppakken. Een ander punt waar we tijdens de aanbesteding zwaar op hebben ingezet is security. Dat heeft bij een organisatie als Gasunie de hoogste prioriteit. Quintor kon daar helemaal in meegaan. Ook op dat terrein zijn ze tenslotte zeer ervaren.’