Interview Bert Reitsma, Advies, Beheer en Accountmanagement CJIB

Het CJIB gaat zwaar inzetten op e-dienstverlening. In de aanloop tot visievorming werd samen met Quintor in korte tijd een demonstratie app ontwikkeld. Waarom eigenlijk? En hoe is het proces verlopen?’Goed plan, laten we het gewoon doen!’

Het CJIB is een agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De organisatie int verkeersboetes die de justitiële instanties aan burgers en bedrijven opleggen. Die burgers en bedrijven verwachten steeds sneller en eenvoudiger toegang te krijgen tot de diensten van het CJIB. En dus wordt er hard gewerkt aan de digitalisering van de dienstverlening.

Presentatie

Bert Reitsma is manager van de afdeling Advies, Beheer en Accountmanagement van de Centrale Productie Unit van het CJIB. Naast het beheer van de processen, systemen en de externe accounts van de business unit, is hij ook deels verantwoordelijk voor e-dienstverlening binnen het CJIB. In dat kader, in de aanloop tot visievorming, verzorgde Bert in juni 2012 een presentatie voor de directie. ‘Een presentatie over allerlei aspecten die het thema e-dienstverlening raken’, verduidelijkt hij. ‘Over bijvoorbeeld de functionaliteit, de techniek, overheidsstandaarden, veiligheidsaspecten en multichannelmanagement. Alle ingrediënten voor een visie, hebben we het genoemd.’ Een aantal weken voor de presentatie had Bert een afspraak met Jan van Beek en Jan Hendrik de Bruin, respectievelijk COO en Business Development Director van Quintor. Het gesprek ging over de kansen die mobiele toepassingen het CJIB konden bieden.

Standaardproces

Gaandeweg het gesprek kreeg Bert een idee. Jullie zijn toch zo goed in mobile development, opperde hij. Kunnen jullie voor de presentatie niet een app voor ons bouwen? Een soort demo op een iPad die laat zien wat een app kan doen voor het standaardproces, het innen van verkeersboetes, van het CJIB. Natuurlijk, Bert realiseerde zich dat het kort dag was en dat hij Jan en Jan Hendrik wellicht met zijn vraag overviel. ‘Eigenlijk was het ook een beetje gekscherend bedoeld’, zegt hij achteraf. Vandaar ook dat het antwoord hem enigszins verraste. ‘Goed plan, laten we het gewoon doen!’

Bert kende Quintor al langer. In een eerder stadium had hij al met de organisatie samengewerkt aan de systeemvernieuwing van het CJIB. ‘De relatie heeft zich sinds die tijd goed ontwikkeld’, benadrukt hij. ‘Die persoonlijke klik maakt het eenvoudiger om een project als het bouwen van een demonstratie app op te starten.’

Verantwoordelijkheid nemen

Op een doordeweekse avond zijn ze bij elkaar gaan zitten, een klein clubje Quintorianen en een aantal mensen van het CJIB. In een sessie werden onder meer de requirements doorgenomen en werd een overheidswebsite, die als voorbeeld kon dienen, uitvoerig geanalyseerd. Een dag later presenteerde Quintor al een eerste ruwe schets. ‘Door heel kortcyclisch te werken hadden we alle relevante zaken al binnen twee weken inzichtelijk’, vertelt Bert opgetogen. ‘Het hele proces is buitengewoon soepel verlopen. Daar ligt naar mijn idee ook de kracht van Quintor. Ze denken mee, dragen oplossingen aan en nemen bovenal hun verantwoordelijkheid voor die oplossingen. Het resultaat overtrof al mijn verwachtingen. De demonstratie app zag er niet alleen gelikt uit, ook alle functionaliteiten van ons standaardproces waren er helder overzichtelijk in verwerkt. Het was heel herkenbaar, zowel vanuit CJIB-perspectief als vanuit burgerperspectief.’

Gerichte denkprocessen

Tijd voor de uiteindelijke presentatie. Vol vertrouwen deed Bert zijn betoog, om tot slot de app te presenteren. Nog een beetje onwennig keken de directieleden toe. Naarmate de tijd vorderde groeide het enthousiasme. ‘Ze waren echt onder de indruk van de mogelijkheden die een app het CJIB bood’, blikt Bert terug. ‘Maar ook in de periode na de presentatie heeft de app veel losgemaakt. En daar was het natuurlijk allemaal om te doen. De app brengt gerichte denkprocessen op gang. Ik ben dus dik tevreden. Over de app zelf, maar vooral ook over de snelheid en de manier waarop je dergelijke processen vorm kunt geven. Het laat zien dat je tijdens zo’n e-dienstverleningsproject met Quintor flinke stappen voorwaarts kunt maken. ‘