Interview Harry Boekhoudt, teammanager Java CJIB

Agile/Scrum heeft volgens Harry Boekhoudt voor veel energie en commitment gezorgd. Als teammanager Java bij het CJIB was hij nauw betrokken bij het programma NoorderWint. ‘Het is in alle opzichten een succesverhaal geworden.’

Harry Boekhoudt is werkzaam bij het CJIB, momenteel dus als teammanager Java. Binnen de organisatie zag hij in de loop der jaren op ICT-gebied veel veranderen, zegt hij. Met de taakscheiding tussen beheer en ontwikkelwerk als belangrijkste ontwikkeling. ‘Het vormde de basis van de professionaliseringsslag die het CJIB heeft gemaakt. Vanaf het moment dat we Quintor hebben betrokken bij de systeemvernieuwing heeft dat proces een flinke impuls gekregen. Wij waren van oudsher erg gericht op Oracle. Quintor is Java-georiënteerd, dat is allemaal net wat interactiever. Die stap moesten wij nog maken. Langzaamaan zijn we, met ondersteuning van Quintor, van Oracle grotendeels overgegaan op Java. De Agile/Scrum methodiek heeft daarbij voor veel energie en commitment gezorgd. In het verleden hadden we nogal eens de neiging om te verzanden in trage besluitvorming. Dat is bij Agile/Scrum vrijwel onmogelijk. In plaats van na een paar maanden of een jaar zag je al na drie tot vier weken de eerste resultaten. Je kunt en moet razendsnel schakelen. Erg inspirerend vond ik dat.’

Directief en pragmatisch

Vooraf werd de methodiek door Adrianne van Dijken en Jan Willem Omlo uitvoerig aan de medewerkers van het CJIB uitgelegd. Ze vertelden over het werken in multidisciplinaire teams, relatief kleine groepen met ontwerpers, bouwers, testers en de uiteindelijke gebruikers. En over de korte sprints, de nauwe samenwerking en het belang van sociale controle. ‘Dat was een buitengewoon heldere presentatie’, blikt Harry terug. Iedereen wist direct waar hij of zij aan toe was. Niet minder tevreden ben ik met hun manier van coachen tijdens het systeemvernieuwingstraject en met de rol van Johan Tillema. Als geen ander weet Johan de energie die in de teams ontstaat vast te houden. Hij is ontzettend gefocust, streeft heel directief en pragmatisch de gestelde doelen na. Gewoon elke drie weken nieuwe, werkende software leveren. Hij zat er voortdurend bovenop. Met resultaat. Het ontwikkelproces verliep ruim vier zo keer zo snel als voorheen.’

Cultuuromslag

In het jaar dat de samenwerking met Quintor begon, bestond het team van Harry uit tien man. Een jaar later was hij genoodzaakt door te schakelen naar 35 medewerkers. Om vervolgens door te groeien naar 65 mensen, 45 CJIB-medewerkers en twintig externen. ‘In korte tijd hebben we een enorme verandering doorgemaakt’, vertelt Harry. ‘Niet alleen qua werkmethode, maar dus ook wat betreft groei en grootte. Het is in alle opzichten een succesverhaal geworden. In zekere zin bracht de inbreng van Quintor een cultuuromslag met zich mee. Neem het aannamebeleid. Ik zoek een andere type mens dan eerst. Nieuwe medewerkers moeten pragmatisch zijn, communicatief vaardig en samen met anderen snel problemen kunnen oplossen. En hebben bij voorkeur ervaring met Agile/Scrum. Op basis van die methodiek worden bij het CJIB de komende jaren tenslotte nog veel belangrijke systemen doorontwikkeld.’