Interview Marcel van Galen, Qiy

Sinds een aantal jaren werkt Quintor nauw samen met Qiy. Qiy is een organisatie die individuen het overzicht, inzicht en de controle wil geven over hun eigen gegevens. Maar hoe en waarom doen ze dat nu precies? En wat is daarbij de rol van Quintor?

Vroeger, niet eens zo heel lang geleden, werd alle post nog gewoon thuisbezorgd. De enveloppen maakte je open en belangrijke papieren verdwenen in mapjes. Voor een goed inzicht in je financiële situatie waren je bankafschriften en een rekenmachine veelal voldoende. Hoe anders is dat nu. Tegenwoordig is alles en iedereen gedigitaliseerd. Een vooruitgang? Zeker, maar lang niet altijd. Vooral waar het persoonlijke gegevens betreft is een wildgroei aan digitale data ontstaan. Wist u dat iedere Nederlander inmiddels voorkomt in gemiddeld 1500 databestanden? Maar welke informatie staat waar? En hoe kom je daar(aan)? Naarmate we meer online zijn, raken we ook steeds meer de controle over onze persoonlijke gegevens kwijt. En daarmee dus ook het inzicht en het overzicht. Hoe prettig zou het zijn wanneer jij zelf de beschikking zou hebben over al je persoonlijke gegevens? Nog prettiger wordt het wanneer je die gegevens ook nog eens slim met elkaar kunt combineren. Vanuit die gedachte is Qiy opgericht, een baanbrekend initiatief dat het individu weer controle wil geven over zijn eigen informatie.

Je digitale ik

‘De digitale wereld wordt alsmaar ingewikkelder’, zegt Marcel van Galen, binnen Qiy onder meer verantwoordelijk voor Innovatie en R&D. ‘Het is de menselijke maat een beetje aan het ontstijgen. Juist daarom moeten we terug naar een systeem waarbij het individu centraal staat. En dat is precies wat Qiy doet.’ Een persoonlijk Qiy-domein biedt inzicht in de persoonlijk situaties. Je digitale ik, waarin partijen hun kennis via applicaties aan jou aanbieden. For your eyes only. ‘Na een lange voorbereidingsperiode zijn we in 2007 echt van start gegaan’, vervolgt Marcel. ‘Met een aantal projectteams zijn we gaan werken aan de architectuur en de security van het platform. Vanaf het moment dat we financieel in staat waren meer mensen aan te trekken, hebben we Quintor benaderd. We hadden uit ons netwerk vernomen dat ze over uitstekende mensen beschikken en dat hun cultuur nauw aansluit op die van Qiy. Hard werken, open zijn naar elkaar en er samen de schouders onder zetten. Quintor is bovendien één van de weinige partijen die daadwerkelijk de rol van partner kunnen invullen. Of het nu gaat om de infrastructuur, de security of de performance. Gevraagd en ongevraagd denken ze met Qiy mee. En omdat ze heel goed ons gedachtegoed weten uit te dragen, helpen ze ons eveneens aan nieuwe leads. De rol van Quintor overstijgt daarmee ruimschoots de opdrachtgever/opdrachtnemer relatie. We zien Quintor echt als partner. ’

Salarismodules

Gebruikers van Qiy, de Qiy-clients, kunnen applicaties naar binnen trekken in hun eigen Qiy-omgeving. Die applicaties helpen hen om hun rijke dataset te interpreteren, om zo inzicht te verschaffen in hun persoonlijke situatie. Ook op dat terrein biedt Quintor ondersteuning. Zo zijn in opdracht van Qiy onder meer een tweetal salarismodules ontwikkeld, één voor Blokker en één voor ADP. ‘Tot een paar jaar geleden werden bij Blokker de salarisstroken via papier gedistribueerd’, verduidelijkt Marcel. ‘Met de komst van Qiy is dat proces volledig gedigitaliseerd. De salarisstroken werden echter in eerste instantie in een pdf aangeboden. Gewoon een digitale kopie van een analoog origineel dus. Oftewel: oude wijn in nieuwe zakken. Met de door Quintor gebouwde applicatie kunnen medewerkers van Blokker hun individuele salarisdata snel en eenvoudig interpreteren. Als je al die data in zo’n app hebt, kun je bijvoorbeeld een aantal salarisstroken uitkiezen en die naast elkaar leggen. Zo zie je in één oogopslag waarom je de ene maand minder hebt verdiend dan de andere. Maar wellicht nog interessanter: in zo’n Qiy-omgeving kun je vervolgens ook een applicatie binnenhalen die jou op basis van die salarisdata inzicht geeft in hoe je ervoor staat met je pensioen.’

Qiy keert dus, met hulp van Quintor, de wereld om. Jij wordt weer de baas over je eigen persoonlijke gegevens. Al jouw informatie komt digitaal naar jou toe, in plaats van dat je je gegevens overal zelf moet ophalen. En je bepaalt zelf met welke partijen je een relatie aangaat. Dat is wel zo prettig!