‘We hadden uitstekende ervaringen met het bedrijf en bovendien kent Quintor alle ins en outs van cloudtechnologie, met name op het gebied van AWS. Tegelijkertijd waren we, los van het onderzoek, benieuwd naar hun visie op ons vraagstuk.’

De RDW is al enige tijd een tevreden gebruiker van Azure Public Cloud. Geen enkele reden tot klagen dus. Maar toch: is de organisatie niet te afhankelijk van Microsoft? En wat is de impact van mogelijke alternatieven? Om die vragen te beantwoorden werd Quintor ingeschakeld voor een uitvoerig advies- en onderzoekstraject.

Elke bezitter van een gemotoriseerd voertuig of rijbewijs kent de RDW (Dienst Wegverkeer). De organisatie, een zelfstandig bestuursorgaan van de Nederlandse overheid, is belast met onder andere toezicht op technische keuringen, de registratie van kentekens en het verzorgen van rijbewijzen. Vooral ingegeven door de digitalisering van processen en informatie is er de afgelopen jaren veel veranderd. De divisie ICT speelt daarin, uiteraard, een belangrijk rol. Sterker nog, ICT is eigenlijk verworden tot de corebusiness van de RDW.

Team Cloud
De RDW maakt steeds meer gebruik van cloudtechnologie. Van Azure Public Cloud, om precies te zijn. ‘‘Wij zijn van oudsher een echt Microsoft bolwerk’, verduidelijkt Cloud Architect Olof Ensing.  ‘Van standaardiseren tot ontwikkelen, alles doen we op basis van Microsoft. Dus ook wat betreft clouddienstverlening was de keuze snel gemaakt.’ Inmiddels draaien al meerdere jaren verschillende diensten van de RDW op Azure. Daarnaast is, ter ondersteuning van de cloudambitie, drie jaar geleden een zogeheten team Cloud opgericht. Team Cloud stelt de DevOps teams in staat om veilig, snel en gemakkelijk cloudtechnologie in te zetten. ‘Microsoft levert verschillende standaard bouwblokken vanuit Azure en team Cloud configureert deze bouwblokken, zodat ze optimaal bruikbaar zijn en voldoen aan de door ons gestelde eisen’, vertelt Johan in ’t Holt, manager IT Advies & Architectuur. ‘Dat heeft alles te maken met informatiebeveiliging en privacybescherming en de manier waarop wij bepaalde zaken gestandaardiseerd of geconfigureerd willen hebben. Team Cloud levert daarmee “RDW gecertificeerde bouwblokken”, waarbij we een laagje over de bouwblokken van Microsoft heen leggen. Alleen deze gecertificeerde bouwblokken mogen door de DevOps teams worden gebruikt.’

Te afhankelijk?
De RDW is meer dan tevreden over het werken met Microsoft Azure. De cloudprovider biedt de organisatie vrijwel alles wat het nodig heeft. Toch wordt er binnen de RDW volop nagedacht over de verdere inrichting van de cloud. Want hoe toekomstbestendig is onze cloudstrategie? Zijn we niet te afhankelijk van Microsoft? En stel dat we ons huidige platform noodgedwongen moeten overzetten naar Amazon Web Services, hoeveel impact gaat dat dan hebben? Of is het wellicht raadzaam om te kiezen voor een multicloudstrategie? ‘Om de aandachtspunten en risico’s van Azure en de mogelijkheden voor een eventuele multicloudstrategie te onderzoeken hebben we Quintor ingeschakeld’, zegt Johan. ‘We hadden uitstekende ervaringen met het bedrijf en bovendien kent Quintor alle ins en outs van cloudtechnologie, met name op het gebied van AWS. Tegelijkertijd waren we, los van het onderzoek, benieuwd naar hun visie op ons vraagstuk.’

Zorgvuldig traject
Wat volgde was een intensief en zorgvuldig advies- en onderzoekstraject. Een traject waarin allereerst de actuele situatie van het Elektronisch Diensten Systeem (EDS) en team Cloud werd geïnventariseerd. Vanzelfsprekend werden ook de binnen de RDW aanwezige strategie, denkrichtingen en ervaringen bekeken en geanalyseerd. ‘Nadat we de opdracht nog eens helder hadden toegelicht, hebben we in verschillende sessies alle relevante aspecten en onze ideeën daarover uitgebreid met de mensen van Quintor besproken’, blikt Olof terug. ‘Daarnaast hebben we samen een aantal teams geïnterviewd. Zowel een team dat de bouwblokken ontwerpt als een team dat ze daadwerkelijk gebruikt. Een kijkje in de praktijk dus, zodat het geen theoretisch verhaal wordt. Vervolgens is Quintor aan de slag gegaan.’

Helder adviesrapport
De door de RDW gebruikte bouwblokken werden nauwlettend onder de loep genomen. Daarbij werd nadrukkelijk gekeken wat er moet gebeuren om de onderdelen waar een afhankelijkheid van Azure in zit, te migreren naar AWS. Om daarna gedetailleerd uit te werken welke componenten bij een migratie buitensporig tijdrovend zijn en tegelijkertijd praktische alternatieven aan te dragen. ‘Uiteindelijk is daar een zeer compleet en helder adviesrapport uit voortgekomen’, zegt Johan. ‘Het onderzoek liet zien dat het voor de RDW niet per se nodig is om over te stappen naar een ander platform. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit van onze ontwikkelstraat, die is gewoon uitstekend. Maar als we in de toekomst toch van cloudprovider willen wisselen, zouden we volgens Quintor moeten kiezen voor meer cloud-agnostische toepassingen. Daarnaast werd ons geadviseerd om verder te gaan met het uitwerken van onze cloudstrategie. En dat is inmiddels ook gebeurd.’

Frisse blik
Voor een relatief kleine organisatie als de RDW is een multicloudstrategie vrij kostbaar en complex. Vandaar dat er vooralsnog is gekozen voor een singlecloudstrategie, waarbij rekening wordt gehouden met ontwerpkeuzes en natuurlijk een exitstrategie. Johan benadrukt dat het advies- en onderzoekstraject voor de RDW absoluut van waarde is geweest. ‘Het heeft ons ervan bewust gemaakt dat we op de goede weg zitten en wat de impact is wanneer we zouden kiezen voor een andere of meerdere cloudproviders. Het helpt wanneer een externe onafhankelijke partij als Quintor er eens met een frisse blik naar kijkt. Bovendien vond ik de manier waarop ze het hebben aangepakt gewoon erg goed. Heel gestructureerd, kritisch en betrokken. Met een waardevol en gedegen adviesrapport als eindresultaat.’