Cryptografische primitieven en hands-on met Ethereum

Kennisdeling en ontwikkeling zitten bij Quintor in het DNA, de samenwerkingen met Hogescholen en Universiteiten zijn hier een logisch gevolg van. Het partnerschap met Hogeschool Rotterdam hebben we deze week kunnen bekronen met een Minor Blockchain die door Quintor wordt verzorgd. Onder de inspirerende leiding van Pim Otte gaan 20 studenten de komende maanden hiermee aan de slag.

Blockchain is een van de technologieën met de meeste hype van de afgelopen jaren. In de minor behandelen we deze technologie en de bouwblokken waaruit deze bestaat. In de ene helft van de minor beschouwen we Proof of Work blockchains. Hierbij leren de studenten met cryptografische primitieven werken en leren ze berekeningen met deze doen om de veiligheid van deze systemen uit te kunnen drukken. In de andere helft werken we hands-on met Ethereum en implementeren de studenten een echte use case hiermee.