Doel is om blockchain te gebruiken voor het vastleggen en delen van al je onderwijsreferenties, denk aan diploma’s, certificaten en andere leerbewijzen.

BCINED2017

https://www.bcined.com/

StudyBits receives ‘Small Business Innovation Research’ price
The StudyBits project is named one of the five winners of the blockchain competition, organized by the province of Groningen and the Ministry of Economic Affairs. The winners all came up with different ideas to help solve specific issues concerning care, energy or government services with blockchain technology. The competition ‘Small Business Innovation Research’ (SBIR) can be named a success, with a total 38 registrations. Together, the five winners received 250,000 euros to further develop their idea.

Hoe kun je met behulp van blockchain-technologie het onderwijs verbeteren? Die vraag ligt ten grondslag aan de oprichting van het Blockchain Fieldlab Education in Groningen. Het eerste project waar in dit Fieldlab onderzoek naar wordt gedaan is ‘StudyBits’, van het Groningse ict-bedrijf Quintor. Doel is om blockchain te gebruiken voor het vastleggen en delen van al je onderwijsreferenties, denk aan diploma’s, certificaten en andere leerbewijzen. Een innovatieve ontwikkeling die de Jury van de Computable Awards 2018 waardeert met een nominatie in de categorie ICT-project van het Jaar in het onderwijs.

Een aantal partners (Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van OCW, TNO, Quintor, Groningen Declaration Network (GDN), Stichting ePortfolio Supports (StePS) en de Rabobank) wil samen de blockchain-technologie toepassen op het toekennen van badges. Dit zijn digitale leerbewijzen die aangeven welke kennis en vaardigheden iemand op een bepaald terrein heeft opgedaan. Als proef worden studiepunten en diploma’s op blockchain gezet. Dit maakt het mogelijk dat de student zelf kan bepalen met wie hij of zij de diplomagegevens wil delen, waar ook ter wereld. Als dit lukt, dan is dit het begin van een veelbelovende innovatie op het gebied van onderwijs, die wereldwijd kan worden ingezet.

Juryoordeel
Het project StudyBits heeft als ambitieus doel om aan de hand van een concrete casus de blokchain-technologie te vertalen naar een echte oplossing. Een oplossing die de problematiek onder andere in het onderwijs omtrent de verificatie en het delen van informatie omtrent diploma’s, kennis en vaardigheden significant kan verbeteren. Daarbij krijgt/heeft de student zelfbeschikking over welke informatie met welke partijen gedeeld wordt zonder afhankelijk te zijn van derden.

Ondanks de ambitieuze doelstelling is de jury van mening dat het project door de gekozen aanpak en de betrokken (ter zake kundige) partijen in staat zal zijn de meerwaarde van blockchain-technologie in de onderwijspraktijk te bewijzen. In de projectaanpak worden overzichtelijke stappen gezet met partijen, die ook daadwerkelijk belang hebben bij een werkende en innovatie oplossing. Daarom een terecht genomineerde voor de Computable Awards 2018 in de categorie ICT-project van het Jaar in het Onderwijs.