Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) maakt voor de ontwikkeling van software onder andere gebruik van de Agile/Scrum methodiek. Inmiddels heeft DUO de Agile/Scrum methodiek voor meerdere projecten succesvol ingezet.

Het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) is in volle gang. PVS is voor DUO het belangrijkste vernieuwingsprogramma voor de komende jaren. PVS moet ervoor zorgen dat werkprocessen binnen de organisatie efficiënter lopen. Eén van de onderdelen van dit programma is het inrichten van een nieuwe dienstverleningsmethode. Studenten zullen in de nieuwe situatie vrijwel alleen gebruikmaken van digitale kanalen. Verder worden de verouderde systemen vervangen. Door het aanpassen van de systemen kan DUO sneller inspelen op wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Quintor ondersteunt DUO bij de toepassing van de Agile/Scrum methodiek voor het PVS programma, onder andere door coaching van de ontwikkelteams, het inrichten van een Agile/Scrum ontwikkelstraat en het inrichten van Agile tooling zoals Atlassian Jira in combinatie met Confluence.