‘Ze denken mee, zijn kritisch en nemen ons tijdens het hele traject bij de hand’

Pieter van der Wal, havenmeester Groningen Seaports

Groningen Seaports wilde het Noordelijk Haven Informatie Systeem (NHIS) upgraden. Quintor zag een betere oplossing. Over hoe een aanbesteding een verrassende wending kreeg.

Sinds september 2018 is Pieter van der Wal havenmeester bij Groningen Seaports, de organisatie die de haven van Delfzijl en de Eemshaven beheert. Aan dynamiek voor Pieter en zijn team van het Nautisch Servicecentrum geen gebrek. Dagelijks is het in de havens een komen en gaan van schepen. ‘Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat de havens op orde zijn en wet- en regelgeving stringent wordt nageleefd’, zegt hij. ‘Zo is een schip, voordat het bij ons in de haven komt, bijvoorbeeld verplicht om zich bij ons kenbaar maken. Al die scheepsgerelateerde meldingen komen binnen via het Port Community System van Portbase. Vervolgens zien wij op het NHIS wanneer welk schip arriveert en weer wil vertrekken. Tegelijkertijd geeft het ons inzicht in onder meer de ladingenstromen en of er een loods, bootslieden of sleepboten nodig zijn.’

Basisgereedschap

Basisgereedschap voor de verkeersbegeleiders, noemt Pieter het NHIS. Logisch, want in het systeem wordt al het scheepsverkeer gepland, gemonitord en geadministreerd. Net als de havens zelf heeft ook het NHIS in de loop der jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Lange tijd was het een goed werkend systeem. Totdat het door de komst van nieuwe wet- en regelgeving niet meer voldeed aan de gewenste standaard. ‘Wij hebben onze toenmalige ICT-partner toen gevraagd om het bestaande systeem te upgraden tot een NHIS 2’, vertelt Pieter. ‘Mede door de grote complexiteit bleef een goed resultaat helaas uit.’

Toekomstbestendig

Er werd besloten tot een aanbesteding. Eén van de partijen die reageerde was Quintor. Een reactie die het proces een verrassende wending gaf. ‘Quintor bleek helemaal geen heil te zien in een upgrade’, blikt Pieter terug. ‘Om het NHIS ook daadwerkelijk toekomstbestendig te maken moest, volgens hen, een compleet nieuw systeem worden gebouwd. Een systeem dat eenvoudig is uit te breiden en naadloos past in de omgeving waarin wij opereren. Nadat wij hun mening nog eens goed tegen het licht hadden gehouden, moesten we concluderen dat ze gelijk hadden. Vandaar dat we met Quintor in zee zijn gegaan.’ Bewegend doel

Bewegend doel

Inmiddels is de realisatie van NHIS 3, uitgevoerd in Scrum teams, in volle gang. Een ingewikkeld complex proces waarin je, zoals Pieter het omschrijft, eigenlijk op een bewegend doel schiet. Gedurende de wedstrijd kunnen, vooral ingegeven door nieuwe wet- en regelgeving, de spelregels weer veranderen. ‘Dat betekent dat je soms halverwege van koers moet wijzigen’, onderstreept Pieter. ‘Quintor is in staat om daar adequaat op te anticiperen. Ze denken mee, zijn kritisch en nemen ons tijdens het hele traject bij de hand. Het is een klant-leverancierrelatie waar ik blij van word.’

Stap voorwaarts

Media januari 2020 gaat NHIS 3 officieel live. In tegenstelling tot het huidige systeem, waar tussen meerdere schermen moest worden geswitcht, beschikken de verkeersbegeleiders dan op één overzichtelijk beeldscherm over alle relevante informatie. ‘Dat betekent dat ze zich nadrukkelijk kunnen richten op de veiligheid en de vlotheid van het scheepsverkeer en minder tijd kwijt zijn met de administratie’, besluit Pieter. ‘Een enorme stap voorwaarts.’