Eén van de diensten die BAM levert aan haar klanten in het kader van brandpreventie is het registeren van brandwerende sparingen.Het registeren van deze sparingen is een onderdeel van het gebouwbeheer en heeft naast het veiligheidsaspect vaak een kostenverlagend effect op bijvoorbeeld de premies van de brandverzekering.

Om het proces van de registratie zo soepel mogelijk te laten verlopen zet BAM een iPad app in, ontwikkeld door Quintor.

De app stelt BAM Gebouwenservices in staat om op een digitale wijze opnames te maken voor BAM Brandpreventie, waarbij het papieren kladblok en het losse fototoestel worden vervangen. Op de iPad wordt allereerst een inventarisatie van de sparingen gedaan via een digitaal opnameformulier. Vervolgens worden de af te dichten sparingen geregistreerd, zowel in tekst als met een foto en wordt uiteindelijk de inspectie en afmelding van de afgedichte sparingen verricht.

BAM
BAM is een succesvol bouw- en vastgoedconcern met activiteiten in tal van Europese landen en zelfs ver daarbuiten. De werkmaatschappijen van Koninklijke BAM Groep nv bieden opdrachtgevers dienstverlening in de sectoren bouw en techniek, infra, vastgoed en publiekprivate samenwerking. De organisatie wordt gekenmerkt door een wijdvertakt netwerk van vestigingen, dicht bij haar opdrachtgevers. De diensten omvatten elke fase van het bouwproces: van ontwikkeling en ontwerp tot bouw, exploitatie en onderhoud. Duurzaamheid is daarbij een sleutelbegrip. BAM is het grootste bouwbedrijf van Nederland.

Techniek
Ook deze mobiele app werd ontwikkeld in het Quintor Mobile Development Centre. Tijdens de ontwikkeling van deze app is veel aandacht besteed aan een maximale betrokkenheid van de product owner van BAM. Naast zaken als snelheid en gebruiksvriendelijkheid moet deze app ook kunnen werken als er geen internetverbinding mogelijk is, wat op bouwplaatsen uiteraard regelmatig kan voorkomen. De gegevens van deze app worden weggeschreven in een reeds bestaande SQL database, terwijl bij het feitelijke registeren van de brandwerende besparingen ook weer gegevens uit tabellen van deze database worden opgehaald. Met name bij deze functionaliteit komt de ruime ervaring met interfaces en back-end systemen van Quintor van pas.