Flamco biedt leveranciers en installateurs via haar website een toepassing aan waarbij zij een berekening uit kunnen voeren om de grootte van een expansievat/drukvat te berekenen.

Hiervoor dienen een aantal gegevens te worden ingevoerd waarna een complexe berekening kan worden uitgevoerd. De calculatie was reeds beschikbaar via een website. Quintor heeft een toepassing ontwikkeld waarbij deze berekening ook via een app kan worden uitgevoerd.

Quintor was verantwoorlijk voor het grafisch ontwerp, het interactie design, de realisatie en distributie van deze applicatie. De app is in eerste instantie ontwikkeld voor het iOS platform.