GasTerra heeft Quintor gevraagd een adviesrapport uit te brengen over de inrichting van GasTerra’s Java ontwikkelstraat. Ter voorbereiding heeft Quintor een onderzoek uitgevoerd om te komen tot een gezamenlijke visie voor de verdere inrichting van de GasTerra ontwikkelstraat en hieraan gelieerde onderdelen. Quintor heeft interviews afgenomen met diverse afdelingen die o.a. gingen over de ontwikkelstraat, de IT systemen, versiebeheer, testen, deployment en het scrum proces. 

Het het door Quintor uitgebrachte definitieve adviesrapport, waarin tevens een planning wordt gegeven voor de implementatie van het gegeven advies, behandelde de volgende onderdelen:

  • Algemene constateringen;
  • IT architectuur beschouwingen;
  • versiemanagement;
  • build omgeving;
  • testen, testomgevingen & testdata;
  • CI/CD;
  • deployments;
  • het Agile proces;
  • voorstel voor het vervolgtraject, planning en de implementatie.