‘Leergierige mensen met een enorm technisch inzicht, noemt Freek de Quintorianen. ‘Steeds weer kijken ze wat ze vandaag kunnen doen om het morgen beter, sneller en goedkoper te maken. Wat ik vooral fijn vind is dat ze continu met ons mee blijven denken.’

Het aanvragen van consumptieve kredieten moest eenvoudiger en sneller, vond Rabobank. Aan Quintor de vraag om dat vernieuwingstraject te helpen vormgeven. De resultaten zijn inmiddels al volop zichtbaar.

‘Er was geen moment een houding van: dat pakken we maandagochtend wel als eerste op’, zegt Freek Goutte, IT manager Consumer Finance van Rabobank. ‘De mensen van Quintor voelen oprecht commitment en zetten graag een stapje extra, desnoods buiten werktijd of in het weekend. Mede daardoor hebben ze een substantiële bijdrage geleverd in het verbeteren van het aanvraagproces van consumptieve kredieten. In het verkorten van de doorlooptijd, om precies te zijn.’

Omslachtig
En ja, dat proces was inderdaad hoognodig aan vernieuwing toe, evenals de verwerking van die aanvragen. Want tot nog niet eens zo heel lang geleden was het aanvragen van consumptieve kredieten bij Rabobank, net als bij andere financiële instellingen, een grotendeels handmatig proces. De klant zocht contact met een lokale bank, vulde in het Rabo-systeem een formulier in en vervolgens ging men daar intern mee aan de slag. ‘Vaak gingen daar dagen en soms wel een week overheen’, onderstreept Freek. ’Zo lang kun je klanten natuurlijk niet meer op een antwoord laten wachten. Vandaar dat we Quintor hebben gevraagd om ons te ondersteunen bij het digitaliseren van onze verkoop- en serviceprocessen.’

Verbeterslagen
Een eerste belangrijke milestone was het ontwikkelen van een aanvraagmodule, waarop klanten zaken als inkomensgegevens en hun leenwens kunnen aangeven. Op basis van die gegevens wordt berekend of ze wel of niet voor de gewenste lening in aanmerking komen. Zo ja, pas dan gaan ze het daadwerkelijke aanvraagproces in en wordt meteen een BKR-toetsing gedaan. Dat bespaart tijd en geeft bovenal razendsnel duidelijkheid. Ook werd door Quintor gekeken wat er in het proces aan medewerkerskant kan worden verbeterd. Wat bleek: het Competence Center Consumptief, het bedrijfsonderdeel dat de kredietaanvragen centraal afhandelt, moest in het aanvraagproces zo’n zes stappen doorlopen en daarbij gebruikmaken van meerdere applicaties. Applicaties die onderling niet met elkaar communiceerden, waardoor het lastig was om alles adequaat vast te leggen.

Microservice-architectuur
‘Dat overzetten van de gegevens van de ene naar de andere applicatie is natuurlijk tijdrovend en vooral foutgevoelig werk’, zegt Freek. ‘Om dat te verbeteren heeft Quintor een roadmap voor verbeterslagen gemaakt. Hoewel we nog midden in de implementatie van het medewerkersportal zitten, zijn er al grote slagen gemaakt. Zo is het merendeel van die handmatige stappen er al uitgehaald.’ De roadmap is dusdanig agile opgezet dat eenvoudig kan worden geanticipeerd op veranderende prioriteiten binnen de bank. Denk aan het toevoegen van functionaliteiten bij updates van de mobiel bankieren app. Voor het medewerkersportal is door Quintor eveneens een architectuur neergezet. Event driven, gebouwd in Microsoft Azure, waar verschillende componenten in een microservice-architectuur met elkaar communiceren.

Daadkrachtig
Leergierige mensen met een enorm technisch inzicht, noemt Freek de Quintorianen. ‘Steeds weer kijken ze wat ze vandaag kunnen doen om het morgen beter, sneller en goedkoper te maken. Wat ik vooral fijn vind is dat ze continu met ons mee blijven denken. Dus niet gaan zitten wachten op een concrete vraag, maar actief toetsen: waar ben je mee bezig en waar zitten je zorgen? Met als prettig gevolg dat ik vaak een antwoord krijg op een vraag die nog niet gesteld is. Quintorianen zijn daar heel daadkrachtig en creatief in. Niet zomaar hebben we Quintor onlangs uitgenodigd om deel te nemen aan een request for proposal voor het bouwen van een nieuw systeem voor BKR-meldingen. Of specifieker: al onze productsystemen die een meldingsplicht bij het BKR hebben moeten ontsloten worden. Tegelijkertijd moet er een centrale datahub komen die die gegevens van en naar het BKR leidt. Door de goede ervaringen zien we Quintor als de uitgelezen partij om Rabobank ook bij dergelijke vraagstukken te ontzorgen. ’