Quintor heeft in opdracht van Qiy twee salarismodules ontwikkeld. Eén voor Blokker en één voor APD. Medewerkers krijgen nu hun salarisstroken en jaaropgave niet meer per post maar elektronisch. Dit brengt een enorme kostenreductie met zich mee voor beide bedrijven, terwijl de werknemers altijd inzage hebben in hun salarisstrook.

Quintor is partner van Qiy op het gebied van softwareontwikkeling in Java en Adobe Flex.