Quintor is samen met DUO/MinOCW, Groningen Declaration Network (GDN), Stichting ePortfolio Support (StePS), TNO en Rabobank, het Blockchain Fieldlab Education gestart in Groningen. In het blockchain-lab worden in overleg met de Rijksuniversiteit Groningen, de Ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Dutch Blockchain Coalition de noodzakelijke regionale, nationale en internationale experts en expertise bij elkaar gebracht. De verwachting is dat deze activiteiten in de toekomst nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid en bedrijvigheid in Groningen gaan opleveren.